Publicēts: 14.03.2011.


Ņemot vērā pakāpenisku tautsaimniecības atveseļošanos, kā arī to, ka pašreizējie inflācijas riska faktori nav saistīti ar pieprasījuma kāpumu un ka pašlaik riski cenu stabilitātei vidējā termiņā ir ierobežoti, Latvijas Bankas padome šodien nolēma nemainīt Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes un banku sektoram noteikto obligāto rezervju normu.  

Jaunākie Latvijas ekonomiskie rādītāji apstiprina tālāku pakāpenisku tautsaimniecības atkopšanos, tomēr pamazām sāk iezīmēties attīstības palēnināšanās tendence.
Inflācijas pieaugumu gada sākumā noteikuši piedāvājuma puses faktori – globālo naftas un pārtikas cenu kāpums, kā arī administratīvie lēmumi – nodokļu paaugstināšana. Pieprasījuma puse joprojām darbojas kā inflāciju ierobežojošs faktors: algu un patēriņa attīstība ir pavisam mērena, saglabājas augsts bezdarbs un joprojām samazinās banku kreditēšana. Tādējādi pašlaik riski cenu stabilitātei vidējā termiņā nav nozīmīgi, un, apstājoties energoresursu un pārtikas cenu pieaugumam ārējos tirgos, prognozējama inflācijas samazināšanās un stabilizēšanās jau zemākā līmenī - pie nosacījuma, ja vēl netiks palielināti nodokļi.  


Vairāk – Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegtajā ziņojumā Latvijas Bankas interneta vietnes www.bank.lv jaunumos.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

  Spēkā no % gadā
Latvijas Bankas refinansēšanas likme 24.03.2010. 3.5
Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 5 darba dienas iepriekšējās 30 dienās 09.12.2008. 7.5
Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās 09.12.2008. 15.0
Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot vairāk nekā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās 09.12.2008. 30.0
Banku noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likme 24.11.2010. 0.25
Banku noguldījumu iespējas uz 7 dienām Latvijas Bankā procentu likme 24.11.2010. 0.375