Publicēts: 16.02.2011. Aktualizēts: 18.02.2011.

Pēc Valsts policijas datiem, Latvijā 2010. gadā atklātas 21 397 viltotas lata naudas zīmes, no tām 154 banknotes. Atklāto banknošu viltojumu skaits ir samazinājies, bet monētu – pieaudzis, kas lielā mērā skaidrojams ar Valsts policijas veiksmīgi atklātajām viltotas naudas ražotnēm un tajās konfiscēto viltojumu apjomu, pirms tie nonākuši apritē.

Tendence, ka gadā Latvijā atklāj dažus simtus viltotu banknošu un vairākus tūkstošus monētu, ir nemainīga. Tradicionāli jāatzīmē, ka naudas viltošana nerada nekādus draudus Latvijas tautsaimniecībai. Visa 2010. gadā atklāto viltojumu summa – 35 831 lati – veido procenta tūkstošdaļas (0.004%) no apgrozībā esošajiem latiem. 

Zemo viltojumu izplatību nodrošina vairāki faktori – augstā Latvijas naudas pretviltošanas aizsardzība, nelielā latu apgrozības teritorija, kā arī jau pieminētais sekmīgais policijas darbs viltojumu atklāšanā. Liela nozīme tam, lai viltojumi tiktu savlaicīgi konstatēti un atkārtoti nenonāktu apgrozībā, ir arī augstas tehnoloģijas naudas šķirošanas iekārtām Latvijas Bankas filiālēs – aptuveni septītā daļa visu viltojumu tiek atklāti Latvijas Bankā, kas ir pēdējais posms naudas aprites ciklā, pirms tā atkal tiek laista apgrozībā.

Lata banknošu viltojumiem raksturīga arī zema kvalitāte – arī 2010. gadā konstatētie viltojumi ir viegli atšķirami no īstām banknotēm, jo to izgatavošanā izmantoti krāsu printeri un kopētāji un pretviltošanas pazīmes nav pat imitētas. Taču, kā zināms no krimināllietām, nav tāda viltojuma, ar ko noteiktos apstākļos nevarētu mēģināt norēķināties, tādēļ cilvēkiem jāpazīst un rūpīgi jāattiecas pret savu naudu. Katra saskare ar lata viltojumiem ir nepatīkama, jo cilvēks šo naudu zaudē – to viņam faktiski nozog viltotājs un izplatītājs.

Latvijas Banka, laižot apgrozībā jaunu laidienu naudas zīmes, pastāvīgi pastiprina naudas drošību pret viltošanu. Visas banknotes, kas atkārtoti drukātas pēc 1992. gada, ir papildinātas ar jauniem pretviltošanas elementiem. Ar visu lata banknošu – visu nominālu un visu gadu – pretviltošanas pazīmēm var uzskatāmi iepazīties Latvijas Bankas interneta lapā www.bank.lv sadaļā "Latvijas nauda/Banknošu pretviltošanas elementi". Visvieglāk "ar aci" pārbaudāmās pazīmes ir ūdenszīme, caurvijošā metalizētā josla un slēptais attēls. Pētījumi apliecina, ka tieši šīs pazīmes naudas lietotāji arī visvairāk pārbauda.

Atklāto viltoto naudas zīmju skaits

2010

2009

Kopā (1994-2010)

Ls 500

2

0

32

Ls 100

3

2

492

Ls 50

9

19

66

Ls 20

87

424

1 126

Ls 10

22

98

497

Ls 5

31

187

1 413

Ls 2

10 759

437

53 666

Ls 1

10 422

2 684

34 433

Ls 0.5

45

30

5 496

Ls 0.2

17

7

860

Ls 0.05

0

7

27

Kopā

21 397

3 895

98 108

 Lai mazinātu iespēju, ka par īstas naudas aizstājējiem izmantotu, piemēram, reklāmas, mārketinga vai publicitātes nolūkiem radītas naudas reprodukcijas, šādu produktu veidotājiem jāievēro "Latvijas Bankas naudas zīmju reproducēšanas noteikumi", kuros noteiktās atšķirības ir pietiekamas, lai cilvēks nesajauktu reprodukciju, piemēram, akcijas kuponu, ar īstu naudas zīmi.