Publicēts: 19.10.1998. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 1998. gada 19. oktobrī

Latvijas Bankas valde no 1998. gada 19. oktobra nosaka šādas lombarda kredītu procentu likmes: pirmajām desmit kredīta izmantošanas dienām – 7% gadā, sākot ar vienpadsmito kredīta izmantošanas dienu, – 8% gadā un, sākot ar divdesmit pirmo kredīta izmantošanas dienu, – 9% gadā.

Centrālās bankas, t.sk. arī Latvijas Banka, izsniedz bankām lombarda kredītus, pildot pēdējās instances aizdevēja lomu, un šis kredītu veids ir dārgākais bankām pieejamais refinansēšanas instruments. Oktobrī pieaugušais banku pieprasījums pēc latiem veicinājis samērā strauju starpbanku kredītu likmes un Latvijas Bankas vidējās repo kredītu izsoļu procentu likmes pieaugumu. Lai pilnveidotu Latvijas Bankas izsniedzamo kredītu procentu likmju struktūru, Latvijas Banka paaugstina lombarda kredītu likmes par 1%.

Latvijas Bankas refinansēšanas un lombarda kredītu likmes 1997. un 1998. gadā

 

Datums Refinansēšanas likme (%) Lombarda kredītu likmes (%)
pirmajām septiņām dienām sākot ar astoto dienu sākot ar piecpadsmito dienu
ar 06.12.1996. 9.5 11.5 13.5 15.5
ar 10.01.1997. 9 11 13 15
ar 31.01.1997. 8 10 12 14
ar 14.02.1997. 7 9 11 13
ar 28.02.1997. 6 8 10 12
pirmajām desmit dienām sākot ar vienpadsmito dienu sākot ar divdesmit pirmo dienu
ar 28.03.1997. 5 6 7 8
ar 24.04.1997. 4 5 6 7
ar 30.01.1998. 4 6 7 8
ar 19.10.1998. 4 7 8 9