Publicēts: 16.10.1998. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 1998. gada 16. oktobrī

Gadu tūkstošu mijai jau šobrīd gatavojas visa pasaule. Ir dažādas iespējas atstāt nākamajām paaudzēm liecību par to, kas noticis mūsu laikā – gadsimtā un gadu tūkstotī, kurā esam dzīvojuši. Lielbritānijas Karaliskā naudas kaltuve organizē starptautisku monētu programmu, kurā uzaicinātas piedalīties 15 valstis no dažādiem pasaules reģioniem. To skaitā ir arī Latvija.

Latvijas Banka, lai sagatavotos projekta realizācijai, organizē ideju konkursu, kurā aicināti piedalīties visi, kas vēlas dot savu ieguldījumu Latvijas naudas izveidē.

 

Programmas nosacījums - monētai jābūt unikālai Latvijas naudas vēsturē – ar nebijušu tēlu, formu vai nominālvērtību. Idejas jāiesniedz apraksta vai zīmējuma formā.

Konkursā paredzētas 5 prēmijas, katra 150 latu apmērā. Autors, kura ideju žūrija nolems izmantot monētas izveidē, saņems 250 latu papildprēmiju. Konkursa rezultātus vērtēs Latvijas Bankas izveidota žūrijas komisija.

Konkursa darbi jāiesniedz vai jāiesūta Latvijas Bankas Monētu daļai Rīgā, K. Valdemāra ielā 2a, līdz 1998. gada 23. novembrim plkst. 12.00. Darbiem jāpievieno slēgta aploksne ar autora vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru. Uz aploksnes un apraksta vai zīmējuma jābūt norādītai darba devīzei. Konkursa rezultātus komisija apkopos un žūrijas lēmumu publicēs presē līdz 1998. gada 4. decembrim. Tālrunis uzziņām 67022434.

Naudai nepiemīt tikai materiāla vērtība. Laiku gaitā tā kļūst par tautas vēstures liecinieci. Ne reti – arī par nacionālā lepnuma izpausmi. Jubilejas monētas kā īpašs naudas veids ir arī lieliski mākslas darbi. Jums ir unikāla iespēja – palīdzēt radīt unikālu monētu unikālam notikumam cilvēces vēsturē un popularizēt pasaulē Latvijas vārdu. Atsūtiet mums savas idejas apraksta vai zīmējuma formā. Iespējams, tieši Jūsu idejai būs lemts pārtapt metālā.