Publicēts: 31.07.1998. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 1998. gada 31. jūlijā

Bankām, kurām atļauts pieņemt privātpersonu noguldījumus, saskaņā ar "Kredītiestāžu likuma" 93. pantu savas pirmā, otrā un trešā ceturkšņa beigu bilances ir jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" attiecīgi līdz 1. maijam, 1. augustam un 1. novembrim.

Bankas, kurām šobrīd atļauts piesaistīt privātpersonu noguldījumus, sarindotas pēc bilances posteņa "Kapitāls un rezerves" lieluma saskaņā ar laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajām 1998. gada 30. jūnija bilancēm.


Nr.
p. k.

 

Banka

 

Kapitāls un rezerves
(tūkst. latu)

1.

A/s "Parekss-banka"

37 110

2.

A/s "Latvijas Unibanka"

33 585

3.

A/s "Rietumu banka"

20 976*

4.

A/s "Rīgas Komercbanka"

16 713

5.

Akciju komercbanka "Baltijas tranzītu banka"

13 963

6.

A/s "Aizkraukles banka" 11 347

7.

A/s"Vereinsbank Rīga" 11 307

8.

A/s "Saules banka"

7 288

9.

A/s "Latvijas Krājbanka"

6 561

10.

A/s "Hansabank - Latvija"

6 432

11.

A/s "Latvijas zemes banka"

5 622

12.

A/s "Latvijas investīciju banka" 5 375

13.

A/s banka "Paritāte" 4 456

14.

A/s komercbanka "Ventspils apvienotā Baltijas banka" 4 310

15.

A/s "Latvijas kapitāl-banka" 3 875

16.

A/s "Trasta komercbanka" 3 841

17.

A/s "Māras banka" 3 719

18.

A/s "Multibanka" 3 442

19.

A/s "Latvijas ekonomiskā komercbanka" 3 169

20.

A/s "Rīgas naftas un ķīmijas banka" 3 094

21.

A/s "Latvijas tirdzniecības banka" 2 976*

22.

A/s "VEF banka" 2 965

23.

A/s "Ogres komercbanka" 2 250

24.

Société Générale Rīgas nodaļa nav nodalīts

25.

Valsts a/s "Latvijas hipotēku un zemes banka"

**


* Latvijas Bankas vērtējums nesakrīt ar publicētajā bilancē norādīto kapitāla un rezervju lielumu.

** Banka 1998. gada 2. ceturkšņa beigu bilanci laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" "Kredītiestāžu likumā" noteiktajā laikā nav publicējusi.

 

Lemjot par savu līdzekļu uzticēšanu kādai no Latvijas bankām, kapitāla un rezervju apjomu vēlams aplūkot attīstībā, t.i., salīdzinot ar iepriekšējo ceturkšņu rādītājiem.