Publicēts: 16.07.1998. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 1998. gada 16. jūlijā

Latvijas Bankas padome 1998. gada 16. jūlijā pieņēma lēmumu, sākot ar 20. jūliju, laist apgrozībā 500 latu naudas zīmes, nosakot, ka tās obligāti jāpieņem kā maksāšanas līdzeklis. Ar šo lēmumu pilnīgi pabeigta Latvijas naudas reforma, ko sekmīgi ievadīja Latvijas rubļa laišana apgrozībā 1992. gadā un pakāpeniska latu banknošu un monētu atgriešanās apritē kopš 1993. gada marta. Jāatzīmē, ka šī reforma tika veikta pārdomāti, precīzi un sekmīgi. 500 lati tiek laisti apgrozībā brīdī, kad inflācija mūsu valstī ir zemākā Baltijā un viena no zemākajām Centrāleiropā, kad lata kurss bijis stabils jau vairāk nekā četrus gadus un kad Latvijas Bankas īstenotā stabilitātes politika sākusi dot reālus augļus tautsaimniecībā un iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes pieaugumā. Lats ir arī droša un reizē skaista nauda - "Baltijas datu nama" veiktās socioloģiskās aptaujas rāda, ka mūsu naudas izskatu par labu atzīst 95% valsts iedzīvotāju.

Latvijas lata naudas zīmes - 5, 10, 20, 50, 100 un 500 latu - tika nodrukātas 1992. gadā, bet 1993. gada 5. maijā 5 latu banknote ievadīja lata atgriešanos Latvijas Republikas naudas apritē. Pakāpeniski apgrozībā nonāca arī naudas zīmes ar lielāku nominālvērtību, sākot ar 1994. gada 2. maiju - arī 50 un 100 latu banknotes. Naudas zīmju mākslinieciskajā koncepcijā noteikta vieta ir katrai latu banknotei. Uz tām simboliski atainots latviešu tautas ceļš laiku lokos, kas noslēdzas ar latviskās identitātes un valstiskās neatkarības simbolu - latvju jaunavas profilu - 500 latu naudas zīmes aversā.

Iepazīstinām Jūs ar jauno banknoti, tās pretviltošanas pazīmēm, kā arī sniedzam atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar jaunas naudas zīmes laišanu apgrozībā.

Kad jauno naudas zīmi laidīs apgrozībā?
500 latu naudas zīmes apgrozībā nonāks, sākot ar šī gada 20. jūliju. Latvijas Banka emitē naudu ar Latvijas banku starpniecību. Bankas izvēlas naudas zīmes ar tādu nominālvērtību, kādu vēlas to klienti - noguldītāji, firmas un valsts iestādes (algu izmaksām) u.c.

Kur drukātas 500 latu naudas zīmes?
500 latu banknotes iespiestas turpat, kur pārējās Latvijas papīra naudas zīmes, - Giesecke & Devrient GmbH (Vācija). Naudas reformas laikā spiestuves izvēlē tika ieguldīts liels darbs, un mūsu nauda ir gan kvalitatīva, gan droša.

Vai 500 latu banknotei ir kāda jauna pretviltošanas pazīme?
Visām līdz šim apgrozībā laistajām papīra naudas zīmēm ir vienādas drošības pazīmes. 1996. gada laidiena piecu latu banknotē ir uzlabots svarīgākais pretviltošanas elements - caurvijošā metalizētā josla. 500 latu naudas zīmē ir viena papildu drošības pazīme - izmantota speciālā krāsa, kas atkarībā no apskates leņķa rada krāsu maiņas optisko efektu.

Vai latu naudas zīmju viltošana ir plaši izplatīta?
Līdz šim ir konstatēts pavisam nedaudz latu banknošu viltojumu, turklāt tie ir zemas kvalitātes un viegli atšķirami no īstas naudas. Šī gada martā apritēja pieci gadi, kopš apgrozībā ir lati. No šajā laikā atklātajiem viltojumiem tikai 1% ir papīra naudas zīmes. 1997. gadā no apgrozības izņemta viltota nauda aptuveni 12 tūkst. latu apjomā. Latvijas nauda tiešām ir labi aizsargāta, un to ir grūti viltot.

Vai naudas viltošana ir smags noziegums, un kāds sods par to gaida?
Naudas viltošana un viltotas naudas izplatīšana pasaulē tiek uzskatīta par ļoti nopietnu noziegumu. Latvijas Kriminālkodeksā par naudas viltošanu ir paredzēts smags sods. Par viltotu valsts kases zīmju, valsts bankas zīmju, metāla naudas, valsts vērtspapīru vai ārvalstu valūtas izgatavošanu nolūkā to izplatīt, kā arī šo viltojumu izplatīšanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem. Par tām pašām darbībām, ja tām ir nodarbošanās raksturs, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem, konfiscējot mantu, vai arī ar mūža ieslodzījumu, konfiscējot mantu.

Kā var iepazīties ar latu naudas zīmju drošības pazīmēm?
Latvijas Banka pēc dažādas nominālvērtības naudas zīmju laišanas apgrozībā informē sabiedrību par naudas zīmju drošību ar televīzijas, radio, preses, Internet tīkla starpniecību. Savulaik visās Latvijas pasta nodaļās tika nogādāti bukleti ar Latvijas naudas un tās drošības pazīmju attēliem. Turklāt gadījumos, kad ticis atklāts kāds jauns viltotāju paņēmiens, esam aicinājuši cilvēkus pārbaudīt savu naudu, vēršot uzmanību uz konkrētajām viltojumu pazīmēm. Galvenais, ko vēlamies panākt, ir tas, lai cilvēki būtu uzmanīgi un sevis pašu labā labi pazītu savas valsts naudu.

Ko darīt, ja saņemat viltotu papīra naudas zīmi vai monētu?
Lai cik labi aizsargāta un droša ir kādas valsts nauda, noziedznieki to mēģina viltot, un viltojumi var nonākt iedzīvotāju rokās. Ja cilvēks atklājis savā makā nokļuvušu viltotu naudas zīmi, tā līdz ar informāciju par viltojuma iegūšanas apstākļiem (ja tie ir konstatējami) nododama policijai. Jāuzsver, ka Latvijas Banka tāpat kā centrālās bankas citās valstīs viltotu naudu pret īstu nemaina - citādi tā atbalstītu viltotājus.

Vai viltotas naudas nodošana tiek materiāli kompensēta?
Vienīgi tad, ja, tiesājot konkrētā viltojuma autorus, ražotājus un izplatītājus, tiem tiek konfiscēta manta un no tās iespējams atlīdzināt piekrāpto cilvēku zaudējumus. Taču, nododot viltojumu varas iestādēm, cilvēks izdara pakalpojumu pārējiem naudas lietotājiem, neslēpjot un neveicinot noziegumu un palīdzot to atklāt. Vēlreiz uzsveram, ka viltojumu apjoms pret naudas daudzumu apgrozībā ir ārkārtīgi neliels, turklāt viltojumi parasti ir viegli atklājami. Tādēļ, naudu pārbaudot, cilvēki paši sevi var pasargāt no nepatīkamiem pārsteigumiem.

Ko darīt pārdevējiem, kasieriem u.c., ja tiem mēģina iemānīt viltotu naudu?
Ja Jūs uzskatāt, ka Jums iedots viltojums, neatdodiet to personai, no kuras to saņēmāt. Aizturiet viltojuma devēju, ja iespējams to izdarīt, neapdraudot sevi. Ziņojiet policijai. Iegaumējiet naudas devēja izskatu, pierakstiet papīra naudas zīmju numurus un, ja iespējams, arī viltojuma devēja transportlīdzekļa pazīmes. Viltotās naudas zīmes nododamas tikai policijai.

Ko darīt, ja, veicot maksājumu, latu naudas zīmi atsakās pieņemt?
500 latu naudas zīme ir oficiāls maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. Protams, ar šādas nominālvērtības banknoti cilvēki nepirks piepilsētas vilciena biļeti vai laikrakstu, un, arī veicot lielākus maksājumus, ieteicamāki ir bezskaidras naudas norēķini. Taču, ja cilvēks kārto maksājumu veikalā, iestādē vai ar kādu citu juridisku personu un tā atsakās pieņemt lata naudas zīmes, tad par šo faktu būtu jāinformē Valsts ieņēmumu dienests. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā vainīgajām personām par šādu pārkāpumu paredzēts naudas sods līdz 50 latiem. Sods pieaug, ja šāda darbība konstatēta vairākkārt.