Publicēts: 05.05.1998. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 1998. gada 5. maijā

Turpinot Latvijas naudas tirgus attīstīšanu un pilnīgošanu, Latvijas Banka sniegs bankām iespēju valūtas mijmaiņas darījumu izsolēs aizņemties līdzekļus latos uz ilgāku termiņu. Līdz šim notikušas izsoles valūtas mijmaiņas darījumiem ar termiņu trīs mēneši. Turpmāk Latvijas Banka katru ceturksni rīkos arī izsoles darījumiem ar termiņu viens gads, piedāvājot tajās lielākus līdzekļu apjomus (ne mazāk kā 10 milj. latu). Pirmā šāda izsole notiks šī gada 12. maijā.

Bankām iespēja aizņemties finanšu resursus ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumos ļaus precīzāk sabalansēt aktīvu un pasīvu termiņstruktūru. Pašreiz to kavē tas, ka piesaistīto noguldījumu struktūrā dominē pieprasījuma noguldījumi. Iespēja aizņemties līdzekļus ar ilgāku atmaksas termiņu stimulēs kā stabilas ilgtermiņa kreditēšanas, tā starpbanku tirgus attīstību.