Publicēts: 30.04.1998. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 1998. gada 30. aprīlī

Bankām, kurām atļauts pieņemt privātpersonu noguldījumus, saskaņā ar "Kredītiestāžu likuma" 93. pantu savas pirmā, otrā un trešā ceturkšņa beigu bilances ir jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" attiecīgi līdz 1. maijam, 1. augustam un 1. novembrim.

Bankas, kurām šobrīd atļauts piesaistīt privātpersonu noguldījumus, sarindotas pēc bilances posteņa "Kapitāls un rezerves" lieluma saskaņā ar laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajām 1998. gada 31. marta bilancēm.


Nr.
p.k.
Banka Kapitāls un rezerves
(tūkst. latu)

1.

A/s "Latvijas Unibanka"

32 213

2.

A/s "Rietumu banka"

19 625

3.

A/s "Rīgas komercbanka"

15 621

4.

A/s "Vereinsbank Rīga" 11 479

5.

A/s "Aizkraukles banka" 10 193

6.

A/s "Saules banka"

7 164

7.

A/s "Latvijas zemes banka"

6 410

8.

A/s "Hansabank - Latvija"

6 326

9.

A/s "Latvijas Krājbanka"

6 101

10.

Valsts a/s "Latvijas hipotēku un zemes banka"

5 731

11.

A/s "Latvijas investīciju banka" 5 406

12.

A/s banka "Paritāte" 4 475

13.

A/s komercbanka "Ventspils apvienotā Baltijas banka" 4 081

14.

A/s "Latvijas kapitāl-banka" 3 761

15.

A/s "Māras banka" 3 680

16.

A/s "Trasta komercbanka" 3 665

18.

A/s "Multibanka" 3 386

17.

A/s komercbanka"VEF banka" 2 890

19.

A/s "Ogres komercbanka" 2 176

20.

Société Générale Rīgas nodaļa nav nodalīts

21.

Akciju komercbanka "Baltijas tranzītu banka"

*

22.

A/s "Latvijas ekonomiskā komercbanka" *

23.

A/s "Parekss-banka"

*


* Banka 1998. gada 1. ceturkšņa beigu bilanci laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" "Kredītiestāžu likumā" noteiktajā laikā nav publicējusi.

 

Lemjot par savu līdzekļu uzticēšanu kādai no Latvijas bankām, kapitāla un rezervju apjomu vēlams aplūkot attīstībā, t.i., salīdzinot ar iepriekšējo ceturkšņu rādītājiem.