Publicēts: 01.04.1998. Aktualizēts: 26.01.2011.

Rīgā 1998. gada 1. aprīlī

Saskaņā ar "Kredītiestāžu likumu" visām bankām auditoru pārbaudīti 1997. gada pārskati bija jāiesniedz Latvijas Bankai līdz šī gada 31. martam.

1997. gada pārskats ir trešais, kuru Latvijas bankas sagatavo atbilstoši Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Šo pārskatu pārbauda neatkarīgi eksperti - auditorfirmas - saskaņā ar Starptautiskajiem audita standartiem.

Visas licencētās bankas gada pārskatu ar auditoru atzinumu iesniegušas noteiktajā laikā. Tās sarindotas pēc bilances posteņa "Kapitāls un rezerves" lieluma 1997. gada pārskatos.


Nr. p.k.

Banka

1996. gada pārskata auditors

1997. gada pārskata auditors

Kapitāls un rezerves
31.12.1997.
(tūkst. latu)

1. A/s "Parekss-banka" Arthur Andersen Arthur Andersen 32 542
2. A/s "Latvijas Unibanka" Coopers & Lybrand Arthur Andersen 30 395
3. A/s "Rietumu banka" Deloitte & Touche Deloitte & Touche 17 588
4. A/s "Rīgas komercbanka" Deloitte & Touche Deloitte & Touche 14 594
5. Akciju komercbanka "Baltijas tranzītu banka" Deloitte & Touche Deloitte & Touche 12 533
6. A/s "Vereinsbank Rīga" - * KPMG 11 593
7. A/s "Aizkraukles banka" KPMG KPMG 9 915
8. A/s "Saules banka" Coopers & Lybrand Deloitte & Touche 7 125
9. A/s "Latvijas zemes banka" Coopers & Lybrand Coopers & Lybrand 6 350
10. A/s "Hansabank - Latvija" Coopers & Lybrand Coopers & Lybrand 6 287
11. A/s "Latvijas Krājbanka" Coopers & Lybrand Coopers & Lybrand 6 005
12. Valsts a/s "Latvijas hipotēku un zemes banka" Price Waterhouse Price Waterhouse 5 744
13. A/s "Latvijas investīciju banka" Coopers & Lybrand Coopers & Lybrand 5 272
14. A/s banka "Paritāte" KPMG KPMG 4 245
15. A/s komercbanka "Ventspils apvienotā Baltijas banka" Price Waterhouse Price Waterhouse 3 780
16. A/s "Māras banka" - * Price Waterhouse 3 649
17. A/s "Latvijas kapitāl-banka" Price Waterhouse Price Waterhouse 3 611
18. A/s "Trasta komercbanka" Price Waterhouse Price Waterhouse 3 360
19. A/s "Rīgas naftas un ķīmijas banka" Arthur Andersen Arthur Andersen 3 052
20. A/s komercbanka "VEF banka" Ernst & Young Price Waterhouse 3 044
21. A/s "Latvijas ekonomiskā komercbanka" Deloitte & Touche Price Waterhouse 3 002
22. A/s "Multibanka" Price Waterhouse Price Waterhouse 2 486
23. A/s "Baltijas starptautiskā banka" Ernst & Young Deloitte & Touche 2 267
24. A/s banka "Land" Deloitte & Touche Deloitte & Touche 1 885
25. Akciju komercbanka "Doma banka" Arthur Andersen Arthur Andersen 1 781
26. A/s "Latvijas Kredītbanka" Price Waterhouse Price Waterhouse 1 630
27. A/s komercbanka "Viktorija" Deloitte & Touche Deloitte & Touche 1 602
28. A/s "Latvijas tirdzniecības banka" Coopers & Lybrand Deloitte & Touche 1 580
29. A/s "Ogres komercbanka" Arthur Andersen Arthur Andersen 1 494
30. A/s "Latvijas industriālā banka" Coopers & Lybrand Coopers & Lybrand 889 1
31. A/s "Latvijas biznesa banka" Deloitte & Touche Deloitte & Touche 888
32. Société Générale
Rīgas nodaļa
Arthur Andersen Arthur Andersen - **

1 Auditoru atzinums par gada pārskatu ir ar būtisku piezīmi attiecībā uz bankas saistību novērtējumu, kas nozīmīgi ietekmē bankas kapitālu un rezerves.

 

* 1996. gada beigās nodibinātās a/s "Māras banka" un a/s "Vereinsbank Rīga" darbību sāka 1997. gadā, tāpēc 1996. gada pārskatu neiesniedza.

** Francijas banka "Société Générale" ir iesniegusi Rīgas nodaļas finanšu pārskatu. Tajā kapitāls nav nodalīts, jo par nodaļas saistībām atbild Francijas banka "Société Générale" ar visu tās kapitālu. Saskaņā ar "Kredītiestāžu likumu" "Société Générale" Rīgas nodaļai jāiesniedz visas bankas gada pārskats. Tā kā Francijas normatīvie akti paredz citādu gada pārskatu apstiprināšanas kārtību un termiņus, "Société Générale" gada pārskats iesniedzams pēc tā apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā jūnija beigās.

 

Lielākās Latvijas bankas gada pārskatu pārbaudei starptautiskas auditorfirmas piesaista jau kopš 1993. gada. 1997. gada martā Latvijas Banka noteica, ka kredītiestādes gada pārskatu viens un tas pats auditors var pārbaudīt ne vairāk kā divus gadus pēc kārtas. Šāda kārtība piemērojama, sākot ar 1998. gada pārskata pārbaudi, ievērojot arī 1996. un 1997. gada pārskatu pārbaudes.

Ja ir vēlme ko vairāk uzzināt par kādas atsevišķas bankas darbu un finansiālo stāvokli, jālūdz, lai tā iepazīstina ar pilnu pagājušā gada pārskatu, kam pievienots auditoru atzinums. "Kredītiestāžu likums" nosaka, ka jau no 1. aprīļa jebkurai ieinteresētai personai jābūt iespējai bankā iegūt pilnu gada pārskata tekstu par maksu, kas nepārsniedz pavairošanas izdevumus. Savukārt saīsināts gada pārskats ar pilnu auditoru atzinumu bankām jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" līdz šī gada 1. maijam. Iepazīstoties ar bankas gada pārskatu, jāņem vērā, ka auditoru uzdevums nav sniegt pārbaudāmās bankas darbības vērtējumu. Auditori izanalizē un norāda, vai bankas darbības pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par tās stāvokli attiecīgā gada beigās.

Saskaņā ar "Kredītiestāžu likumu" līdz šī gada 1. aprīlim banku pamatkapitālam un pašu kapitālam ir jāsasniedz vismaz 2 milj. latu. Šo prasību nav izpildījusi a/s "Latvijas industriālā banka". Latvijas Bankai šobrīd nav dokumentāra pamata uzskatīt, ka akciju komercbankas "Doma banka" pamatkapitāls un pašu kapitāls atbilst likumā noteiktajam apjomam.