Publicēts: 31.07.1997. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 1997. gada 31. jūlijā

Bankām, kurām atļauts pieņemt privātpersonu noguldījumus, saskaņā ar "Kredītiestāžu likuma" 93. pantu pirmā, otrā un trešā ceturkšņa beigu bilance ir jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" attiecīgi līdz 1. maijam, 1. augustam un 1. novembrim.

Bankas, kurām šobrīd atļauts piesaistīt privātpersonu noguldījumus, sarindotas pēc bilances posteņa "Kapitāls un rezerves" lieluma saskaņā ar laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajām 1997. gada 30. jūnija bilancēm.


Nr.
p.k.
Banka Kapitāls un rezerves
(tūkst. latu)

1. A/s "Latvijas Unibanka" 29 282
2. A/s "Parekss-banka" 28 621
3. A/s "Rīgas komercbanka" 13 800
4. A/s "Rietumu banka" 13 762
5. Akciju komercbanka "Baltijas tranzītu banka" 8 507
6. A/s "Aizkraukles banka" 7 972
7. A/s "Latvijas zemes banka" 7 419
8. A/s "Saules banka" 5 575
9. A/s "Hansabank - Latvija" 5 456
10 A/s "Latvijas investīciju banka" 5 168
11. Valsts a/s "Latvijas hipotēku un zemes banka" 4 377
12. A/s "Latvijas Krājbanka" 4 041
13. A/s "Vereinsbank Rīga" 3 662
14. A/s "Māras banka" 3 600
15. A/s "Trasta komercbanka" 3 153
16. A/s "Latvijas kapitāl-banka" 3 143
17. A/s komercbanka "VEF banka" 2 823
18. A/s "Multibanka" 2 422
19. Société Générale Rīgas nodaļa nav nodalīts

Atgādinām, ka, lemjot par savu līdzekļu uzticēšanu kādai no Latvijas bankām, kapitāla un rezervju apjomu vēlams aplūkot attīstībā, t.i., salīdzinot ar iepriekšējo ceturkšņu rādītājiem.