Publicēts: 02.05.1997. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 1997. gada 2. maijā

Bankām, kurām atļauts pieņemt privātpersonu noguldījumus, saskaņā ar "Kredītiestāžu likuma" 93. pantu savas pirmā, otrā un trešā ceturkšņa beigu bilances ir jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" attiecīgi līdz 1. maijam, 1. augustam un 1. novembrim.

Bankas, kurām šobrīd atļauts piesaistīt privātpersonu noguldījumus, sarindotas pēc bilances posteņa "Kapitāls un rezerves" lieluma saskaņā ar laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajām 1997. gada 31. marta bilancēm.

Saskaņā ar jaunajiem Latvijas Bankas "Norādījumiem par kredītiestāžu gada pārskatiem" bilances posteņa, kura iepriekšējais nosaukums bija "Pašu kapitāls", jaunais nosaukums ir "Kapitāls un rezerves". Nosaukuma maiņa bija nepieciešama, jo iepriekš ar vienu nosaukumu tika apzīmēti divi jēdzieni - pašu kapitāls atbilstoši "Kredītiestāžu likumam" un pašu kapitāls kā bilances aktīvu un saistību starpība.


Nr.
p.k.
Banka Kapitāls un rezerves
(tūkst. latu)

1. A/s "Latvijas Unibanka" 27 464
2. A/s "Parekss-banka" 24 156
3. A/s "Rīgas komercbanka" 13 003
4. A/s "Rietumu banka" 11 400
5. Akciju komercbanka "Baltijas tranzītu banka" 8 008
6. A/s "Latvijas zemes banka" 7 145
7. A/s "Saules banka" 5 435
8. A/s "Latvijas Krājbanka" 3 782
9. A/s "Māras banka" 3 590
10. A/s "Hansabank - Latvija" 3 573
11. Valsts a/s "Latvijas hipotēku un zemes banka" 2 942
12. A/s "Trasta komercbanka" 2 842
13. A/s "Latvijas kapitāl-banka" 2 632
14. A/s "Multibanka" 2 396
15. Société Générale Rīgas nodaļa nav nodalīts

Arī a/s "Latvijas investīciju banka" veicamo operāciju klāsts nav ierobežots.

Atgādinām, ka, lemjot par savu līdzekļu uzticēšanu kādai no Latvijas bankām, kapitāla un rezervju apjomu vēlams aplūkot attīstībā, t.i., salīdzinot ar iepriekšējo ceturkšņu pašu kapitāla lielumu.