Publicēts: 17.11.1999. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 1999. gada 17. novembrī

Latvijas Bankas padome 17. novembrī kārtējā sēdē veica grozījumus "Banku termiņnoguldījumu Latvijas Bankā pieņemšanas noteikumos" un "Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumos", kas stāsies spēkā ar š.g. 1. decembri. Turpmāk termiņnoguldījumu Latvijas Bankā un Latvijas Bankas lombarda kredītu likmes un termiņus noteiks Latvijas Bankas padome.

Svarīgākās lombarda kredīta funkcijas.

  • Lombarda kredīts ir aizdevums "pēdējā instancē". Tātad banka vispirms izmanto starpbanku tirgus iespējas un tikai tad, ja šādi nav izdevies piesaistīt finanšu resursus, vēršas pēc lombarda kredīta Latvijas Bankā.
  • Maksājumu sistēmas efektivitātes veicināšana un starpbanku norēķinu paātrināšana.
  • Lombarda kredīta procentu likmes uzskatāmas par signāllikmēm maksimālajām procentu likmēm attiecīgā termiņa darījumiem naudas tirgū. Šīs likmes ir Latvijas Bankas noteikto procentu likmju "koridora" augstākā robeža. Lombarda kredīta likmes parasti ir augstākas par starpbanku procentu likmēm un par Latvijas Bankas refinansēšanas likmi.

Svarīgākās banku termiņnoguldījumu Latvijas Bankā funkcijas.

  • Pārāk augstas likviditātes neitralizēšanas instruments.
  • Banku termiņnoguldījumu Latvijas Bankā procentu likmes uzskatāmas par signāllikmēm minimālajām procentu likmēm attiecīgā termiņa darījumiem naudas tirgū. Šīs likmes ir centrālās bankas noteikto procentu likmju "koridora" zemākā robeža. Tās parasti ir zemākas par starpbanku procentu likmēm un par Latvijas Bankas refinansēšanas likmi.