Publicēts: 29.10.1999. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 1999. gada 29. oktobrī

Bankām, kurām atļauts pieņemt fizisko personu noguldījumus, saskaņā ar "Kredītiestāžu likuma" 93. pantu savas pirmā, otrā un trešā ceturkšņa beigu bilances ir jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" attiecīgi līdz 1. maijam, 1. augustam un 1. novembrim.

Bankas, kurām šobrīd atļauts piesaistīt fizisko personu noguldījumus, sarindotas pēc bilances posteņa "Kapitāls un rezerves" lieluma saskaņā ar laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" banku publicētajām 1999. gada 30. septembra bilancēm.


Nr.
p. k.

 

Banka

 

Kapitāls un rezerves
(tūkst. latu)

1. A/s "Parekss-banka" 35 193
2. A/s "Latvijas Unibanka" 34 491
3. A/s "Vereinsbank Rīga" 12 054
4. A/s "Hansabanka" 11 816
5. Valsts a/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" 7 527
6. Akciju komercbanka "Baltijas Tranzītu banka" 7 308
7. A/s "Rietumu Banka" 7 138*
8. A/s "Aizkraukles banka" 6 098
9. A/s "Saules banka" 5 388
10. A/s komercbanka "Ventspils Apvienotā Baltijas Banka" 5 112
11. A/s banka "Paritāte" 4 594
12. A/s "Māras banka" 3 993
13. A/s "Latvijas Krājbanka" 3 741
14. A/s "MeritaNordbanken Latvia" 3 740
15. A/s "VEF banka" 3 600
16. A/s "Latvijas Ekonomiskā komercbanka" 3 463
17. A/s "Multibanka" 2 928
18. A/s "Latvijas tirdzniecības banka" 2 442
19. A/s "Ogres komercbanka" 2 409
20. A/s "Trasta komercbanka" 1 215
21. A/s "Pirmā Latvijas Komercbanka" **
22. Société Générale Rīgas nodaļa Nav nodalīts

* Latvijas Bankas vērtējums nesakrīt ar publicētajā bilancē norādīto kapitāla un rezervju lielumu.
** Bilance nav publicēta, banka atsākusi darbību 1999. gada 26. oktobrī

 

Atgādinām, ka, lemjot par savu līdzekļu uzticēšanu kādai no Latvijas bankām, kapitāla un rezervju apjomu vēlams aplūkot attīstībā, t.i., salīdzinot ar iepriekšējo ceturkšņu rādītājiem.