Publicēts: 12.10.1999. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 1999. gada 12. oktobrī

Laika posmā no 1998. gada 1. oktobra līdz 1999. gada 1. oktobrim apgrozībā esošās skaidrās naudas apjoms pieaudzis par 3% un šī gada 1. oktobrī veidoja 386.5 miljonus latu.

364.6 miljoni latu jeb 94% kopējā naudas apjomā ir papīra naudas zīmes, pārējo daudzumu veido monētas. No visu papīra naudas zīmju kopsummas Ls 5 naudas zīmes veido 12%, Ls 10 - 22%, Ls 20 - 32%, Ls 50 - 15%, Ls 100 - 15%, Ls 500 - 4%. No monētu kopsummas Ls 2 veido 27%, Ls 1 - 31%, Ls 0.50 - 17%, Ls 0.20 - 8%, citas monētas - 2-5% katrs nomināls.

Pēc skaita visvairāk apgrozībā ir neliela nomināla banknotes: Ls 5 - 9 miljoni banknošu, Ls 10 - 8 miljoni, Ls 20 - 6 miljoni, Ls 50 - 1 miljons, Ls 100 - 543 tūkstoši, Ls 500 - 27 tūkstoši. Tas pats attiecas uz monētām: viena un divu santīmu monētas pēc skaita apgrozībā ir 58 un 32 miljoni, bet 50 santīmu monētas - 7 miljoni, Ls 1 - 6.8 miljoni, Ls 2 - 3 miljoni. Apgrozībā laisti arī 15 tūkstoši Ls 100 zelta apgrozības monētu.

Kā redzams no 1. tabulas, Ls 5 naudas zīmju daudzums gada laikā sarucis par 3%, Ls 10 - par 9%, Ls 50 - par 12%. Pārējo banknošu apjoms pieaudzis: Ls 20 - par 10%, Ls 100 - par 17%, Ls 500 (kas tika laista apgrozībā pagājušā gada jūlijā) - par 288%. Šādas izmaiņas izraisa pieprasījuma maiņa. Latvijas Banka emitē naudu ar Latvijas banku starpniecību, bet bankas izvēlas to nominālu banknotes un monētas, kuras vēlas to klienti - noguldītāji, firmas, valsts iestādes (algu izmaksām) u.c.

1. tabula. Papīra naudas zīmes apgrozībā

1998. g. 1. oktobrī

1999. g. 1. oktobrī

Summas
relatīvās
izmaiņas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no kopsummas

Ls 5

46 886.9

13%

45 446.3

12%

-3%

Ls 10

88 830.7

25%

80 535.7

22%

-9%

Ls 20

106 043.2

30%

116 667.5

32%

+10%

Ls 50

61 728.9

18%

54 069.0

15%

-12%

Ls 100

43 380.3

13%

54 317.9

15%

+17%

Ls 500

3 511.5

1%

13 609.0

4%

+288%

Kopā banknotes

             353 381.5

             100%

             364 645.4

               100 %

              +3%

2. tabula. Monētas apgrozībā

 

1998. g. 1. oktobrī

1999. g. 1. oktobrī

Summas
relatīvās
izmaiņas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no kopsummas

Ls 2

5 727.9

28%

5 804.4

27%

+1%

Ls 1

6 252.2

30%

6 824.8

31%

+9%

50 santīmi

3 487.4

17%

3 654.0

17%

+5%

20 santīmi

1 690.8

8%

1 786.0

8%

+6%

10 santīmi

1 102.2

5%

1 171.8

5%

+6%

5 santīmi

753.5

4%

846.6

4%

+12%

2 santīmi

565.4

3%

646.3

3%

+14%

1 santīms

503.7

2%

577.4

3%

+15%

Jub.mon.

520.3

3%

518.5

2%

-1%

Kopā monētas

              20 603.4

            100%

               21 829.7

                100 %

              +6%

 

 

Banknotes Monētas