Publicēts: 16.09.1999. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 1999. gada 16. septembrī

Latvijas Bankas padome 16. septembrī kārtējā sēdē apstiprināja ""Pārskata par fizisko personu noslēgtajiem līgumiem darbam ārvalstīs" sagatavošanas noteikumus", kuri stāsies spēkā no 2000. gada 1. janvāra.

Lai paplašinātu informācijas avotu klāstu, pilnveidotu un paātrinātu valsts maksājumu bilances sagatavošanu, Latvijas Bankas padome pagājušajā gadā apstiprināja "Informācijas par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas noteikumus", kuri stājās spēkā 1998. gada 1. novembrī. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā juridiskās personas Latvijas Bankas Statistikas pārvaldei sniedz valsts maksājumu bilances sagatavošanai nepieciešamo statistisko informāciju par ienākošajiem ārējiem maksājumiem. Minētie noteikumi neparedz šāda satura statistiskās informācijas iegūšanu par fiziskajām personām.

Sakarā ar to, ka palielinās fizisko personu - Latvijas rezidentu - darba iespējas ārvalstīs un ir nepieciešams nodrošināt valsts maksājumu bilances pilnvērtīgāku sagatavošanu, ir apstiprināti ""Pārskata par fizisko personu noslēgtajiem līgumiem darbam ārvalstīs" sagatavošanas noteikumi". Noteikumi būs saistoši uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas nodarbojas ar starpniecību Latvijas Republikas pilsoņu un pastāvīgo iedzīvotāju līgumu noslēgšanā ar ārvalstīs reģistrētiem darba devējiem. Jāatzīmē, ka, piemēram, jūrniecības jomā vien ir aptuveni piecdesmit šādu uzņēmumu. Savukārt fizisko personu - Latvijas rezidentu - ārvalstīs nopelnītais naudas apjoms varētu sasniegt dažus desmitus miljonu latu. Līdz ar to jauniegūtā informācija palīdzēs pilnīgot valsts maksājumu bilanci un veikt precīzākus makroekonomiskos aprēķinus un prognozes.