Publicēts: 30.07.1999. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 1999. gada 30. jūlijā

Bankām, kurām atļauts pieņemt privātpersonu noguldījumus, saskaņā ar "Kredītiestāžu likuma" 93. pantu savas pirmā, otrā un trešā ceturkšņa beigu bilances ir jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" attiecīgi līdz 1. maijam, 1. augustam un 1. novembrim.

Bankas, kurām šobrīd atļauts piesaistīt privātpersonu noguldījumus, sarindotas pēc bilances posteņa "Kapitāls un rezerves" lieluma saskaņā ar laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajām 1999. gada 30. jūnija bilancēm.


Nr.
p. k.

 

Banka

 

Kapitāls un rezerves
(tūkst. latu)

1. A/s "Parekss-banka" 36 930 *
2. A/s "Latvijas Unibanka" 32 672
3. A/s"Vereinsbank Rīga" 11 801
4. Valsts a/s "Latvijas hipotēku un zemes banka" 7 112
5. Akciju komercbanka "Baltijas tranzītu banka" 7 057
6. A/s "Rietumu banka" 6 759 *
7. A/s "Aizkraukles banka" 5 802
8. A/s banka "Paritāte" 5 643
9. A/s "Saules banka" 5 370
10. A/s "MeritaNordbanken Latvia" 4 977 *
11. A/s komercbanka "Ventspils apvienotā Baltijas banka" 4 682
12. A/s "Māras banka" 3 912
13. A/s "Latvijas Krājbanka" 3 554
14. A/s "Latvijas ekonomiskā komercbanka" 3 433
15. A/s "VEF banka" 2 960
16. A/s "Multibanka" 2 931
17. A/s "Latvijas tirdzniecības banka" 2 434
18. A/s "Ogres komercbanka" 2 352
19. A/s "Trasta komercbanka" 1 401
20. A/s "Hansabanka" Nav publicējusi
21. Société Générale Rīgas nodaļa Nav nodalīts

* Latvijas Bankas vērtējums nesakrīt ar publicētajā bilancē norādīto kapitāla un rezervju lielumu.

  

 

Lemjot par savu līdzekļu uzticēšanu kādai no Latvijas bankām, kapitāla un rezervju apjomu vēlams aplūkot attīstībā, t.i., salīdzinot ar iepriekšējo ceturkšņu rādītājiem.