Publicēts: 09.07.1999. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 1999. gada 9. jūlijā

Laika posmā no 1998. gada 1. jūlija līdz 1999. gada 1. jūlijam apgrozībā esošās skaidrās naudas apjoms pieaudzis par 7% un šī gada 1. jūlijā veidoja 407.9 miljonus latu.

386.8 miljoni latu jeb 95% kopējā naudas apjomā ir papīra naudas zīmes, pārējo daudzumu veido monētas. No visu papīra naudas zīmju kopsummas Ls 5 naudas zīmes veido 12%, Ls 10 - 23%, Ls 20 - 33%, Ls 50 - 15%, Ls 100 - 14%, Ls 500 - 3%. No monētu kopsummas Ls 2 veido 26%, Ls 1 - 31%, Ls 0.50 - 17%, Ls 0.20 - 8%, citas monētas - 3-5% katrs nomināls.

Pēc skaita visvairāk apgrozībā ir neliela nomināla banknotes: Ls 5 - 10 miljoni banknošu, Ls 10 - 9 miljoni, Ls 20 - 6 miljoni, Ls 50 - 1 miljons, Ls 100 - 533 tūkstoši, Ls 500 - 25 tūkstoši. Tas pats attiecas uz monētām: viena un divu santīmu monētas pēc skaita apgrozībā ir 55 un 31 miljons, bet 50 santīmu monētas - 7 miljoni, Ls 1 - 6.6 miljoni, Ls 2 - 3 miljoni. Apgrozībā laisti arī 15 tūkstoši Ls 100 zelta apgrozības monētu.

1. tabulā redzams, ka Ls 5 naudas zīmju daudzums gada laikā sarucis par 6%, Ls 10 - par 9%, Ls 50 - par 3%. Pārējo banknošu apjoms pieaudzis: Ls 20 - par 16%, Ls 100 - par 23%. Šādas izmaiņas izraisa pieprasījuma maiņa. 

 

1. tabula. Papīra naudas zīmes apgrozībā

1998. g. 1. jūlijā

1999. g. 1. jūlijā

Summas
relatīvās
izmaiņas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no kopsummas

Ls 5

51 148.3

14%

48 302.1

12%

-6%

Ls 10

97 008.5

27%

88 203.0

23%

-9%

Ls 20

107 880.0

30%

125 260.0

33%

+16%

Ls 50

61 163.5

17%

59 329.6

15%

-3%

Ls 100

43 336.1

12%

53 254.5

14%

+23%

Ls 500

-

-

12 476.5

3%

-

Kopā banknotes

             360 536.4

             100%

             386 825.7

               100 %

              +7%

2. tabula. Monētas apgrozībā

 

1998. g. 1. jūlijā

1999. g. 1. jūlijā

Summas
relatīvās
izmaiņas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no kopsummas

Ls 2

5 394.5

27%

5 518.8

26%

+2%

Ls 1

6 096.5

31%

6 573.5

31%

+8%

50 santīmi

3 445.8

17%

3 551.5

17%

+3%

20 santīmi

1 670.7

8%

1 740.4

8%

+4%

10 santīmi

1 083.4

5%

1 148.2

5%

+6%

5 santīmi

741.6

4%

807.2

4%

+9%

2 santīmi

530.3

3%

615.8

3%

+16%

1 santīms

478.8

2%

552.5

3%

+15%

Jub.mon.

519.8

3%

519.4

3%

0%

Kopā monētas

              19 961.4

            100%

               21 027.3

                100 %

              +5%