Publicēts: 30.04.1999. Aktualizēts: 05.02.2011.

Bankām, kurām atļauts pieņemt fizisko personu noguldījumus, saskaņā ar "Kredītiestāžu likuma" 93. pantu savas pirmā, otrā un trešā ceturkšņa beigu bilances ir jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" attiecīgi līdz 1. maijam, 1. augustam un 1. novembrim.

Bankas, kurām šobrīd atļauts piesaistīt fizisko personu noguldījumus, sarindotas pēc bilances posteņa "Kapitāls un rezerves" lieluma saskaņā ar laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" banku publicētajām 1999. gada 31. marta bilancēm.


Nr.
p. k.

 

Banka

 

Kapitāls un rezerves
(tūkst. latu)

1. A/s "Parekss-banka" 34 790
2. A/s "Latvijas Unibanka" 30 303
3. A/s "Vereinsbank Rīga" 11 550
4. A/s "Hansabank - Latvija" 11 129
5. Valsts a/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" 6 863
6. A/s "Rietumu Banka" 6 778 *
7. Akciju komercbanka "Baltijas Tranzītu banka" 6 767
8. A/s "Aizkraukles banka" 5 613
9. A/s banka "Paritāte" 5 521
10. A/s "Saules banka" 5 329
11. "A/s MeritaNordbanken Latvia" 4 634
12. A/s komercbanka "Ventspils Apvienotā Baltijas Banka" 4 373
13. A/s "Māras banka" 3 847
14. A/s "Latvijas Ekonomiskā komercbanka" 3 187
15. A/s "Latvijas Krājbanka" 3 183 *
16. A/s "Ogres komercbanka" 2 345
17. A/s "Multibanka" 2 213
18. A/s "Rīgas Naftas un ķīmijas banka" 2 101
19. A/s "Trasta komercbanka" 1 884 *
20. A/s "Latvijas tirdzniecības banka" Nav publicējusi
21. A/s "VEF banka" Nav publicējusi
22. Société Générale Rīgas nodaļa Nav nodalīts

* Latvijas Bankas vērtējums nesakrīt ar publicētajā bilancē norādīto kapitāla un rezervju lielumu.

 

Atgādinām, ka, lemjot par savu līdzekļu uzticēšanu kādai no Latvijas bankām, kapitāla un rezervju apjomu vēlams aplūkot attīstībā, t.i., salīdzinot ar iepriekšējo ceturkšņu rādītājiem.