Publicēts: 01.04.1999. Aktualizēts: 05.02.2011.

Saskaņā ar "Kredītiestāžu likumu" visām bankām 1998. gada pārskati bija jāiesniedz Latvijas Bankai līdz šī gada 31. martam.

Visas darbojošās bankas gada pārskatu ir iesniegušas noteiktajā laikā. Tās sarindotas pēc bilances posteņa "Kapitāls un rezerves" lieluma 1998. gada pārskatos.


Nr. p.k. Banka 1998. gada pārskata auditors Kapitāls un rezerves
31.12.1998.
(tūkst. latu)

1. A/s "Parekss-banka" PricewaterhouseCoopers 33 752
2. A/s "Latvijas Unibanka" Arthur Andersen 26 540
3. A/s "Vereinsbank Rīga" KPMG 11 296
4. A/s "Hansabank - Latvija" Deloitte & Touche Tohmatsu International 10 989
5. Valsts a/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" PricewaterhouseCoopers 6 979
6. Akciju komercbanka "Baltijas Tranzītu banka" KPMG 6 293
7. A/s "Rietumu banka" PricewaterhouseCoopers 6 112
8. A/s banka "Paritāte" Deloitte & Touche Tohmatsu International 5 305
9. A/s "Saules banka" Deloitte & Touche Tohmatsu International 5 190
10. A/s "Aizkraukles banka" Arthur Andersen 5 137
11. A/s "Latvijas investīciju banka" (jaunais nosaukums - "A/s MeritaNordbanken Latvia") Arthur Andersen 4 605
12. A/s komercbanka "Ventspils Apvienotā Baltijas Banka" Deloitte & Touche Tohmatsu International 4 138
13. A/s "Māras banka" PricewaterhouseCoopers 3 785
14. A/s "Latvijas Ekonomiskā komercbanka" PricewaterhouseCoopers 3 012
15. A/s komercbanka "VEF banka" PricewaterhouseCoopers 2 508
16. A/s banka "Land" PricewaterhouseCoopers 2 388
17. A/s "Latvijas tirdzniecības banka" Deloitte & Touche Tohmatsu International 2 386
18. A/s "Rīgas Naftas un ķīmijas banka" KPMG 2 204
19. A/s "Ogres komercbanka" Deloitte & Touche Tohmatsu International 2 172
20. A/s "Latvijas Biznesa banka" PricewaterhouseCoopers 2 123
21. A/s "Baltijas Starptautiskā banka" Ernst & Young 2 057
22. A/s "Trasta komercbanka" Deloitte & Touche Tohmatsu International 1 762 *
23. A/s "Multibanka" PricewaterhouseCoopers 1 698 *
24. A/s "Latvijas Kredītbanka" Deloitte & Touche Tohmatsu International 1 346
25. A/s "Latvijas Krājbanka" PricewaterhouseCoopers 635 *
26. Société Générale
Rīgas nodaļa
Arthur Andersen - **

* Līdz šī gada 31. martam bankas kapitāls un rezerves ir palielināts un pārsniedz 2 miljonus latu.

** Francijas banka "Société Générale" ir iesniegusi Rīgas nodaļas finanšu pārskatu. Tajā kapitāls nav nodalīts, jo par nodaļas saistībām atbild Francijas banka "Société Générale" ar visu tās kapitālu. Saskaņā ar "Kredītiestāžu likumu" "Société Générale" Rīgas nodaļai jāiesniedz visas bankas gada pārskats. Tā kā Francijas normatīvie akti paredz citādu gada pārskatu apstiprināšanas kārtību un termiņus, "Société Générale" gada pārskats iesniedzams pēc tā apstiprināšanas.

Atgādinām, ka bilances postenī "Kapitāls un rezerves" tiek uzrādīti akcionāriem piederošie līdzekļi, kas ieguldīti bankas pamatkapitālā un kas uzkrāti vai zaudēti bankas darbības rezultātā.

Ja ir vēlme ko vairāk uzzināt par kādas atsevišķas bankas darbu un finansiālo stāvokli, jālūdz, lai tā iepazīstina ar pilnu pagājušā gada pārskatu, kam pievienots auditoru atzinums. Tā kā Krievijas un citu NVS valstu finanšu tirgiem aizvadītajā laika posmā un joprojām ir raksturīga liela nestabilitāte, tā atstāja ietekmi uz Latvijas banku sektoru un tā attīstības perspektīvām. Tāpēc iesakām rūpīgi iepazīties ar Jūs interesējošo banku gada pārskatiem. "Kredītiestāžu likums" nosaka, ka jau no 1. aprīļa jebkurai ieinteresētai personai jābūt iespējai bankā iegūt pilnu gada pārskata tekstu par maksu, kas nepārsniedz pavairošanas izdevumus. Savukārt saīsināts gada pārskats ar pilnu auditoru atzinumu bankām jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" līdz šī gada 1. maijam.