Publicēts: 26.02.1999. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 1999. gada 26. februārī

1999. gada 23. februārī Rīgas Apgabaltiesa apmierināja Latvijas Bankas pieteikumu par a/s "Banka Baltija" likvidatora starptautiskās auditorfirmas "Deloitte & Touche" darbinieka D. Berija atcelšanu no likvidatora amata nekompetences dēļ. D. Berija pieteikums par atkāpšanos no minētā amata tika noraidīts. Tādējādi tiesa atzina Latvijas Bankas pieteikuma pamatotību un D. Berija nekompetenci par pierādītu.

D. Berijam uzlikto pienākumu pildīšana nav beigusies. Saskaņā ar "Kredītiestāžu likuma" 167. pantu viņam ir jānodod bankas lietas jaunajam tās likvidatoram. D. Berijs nav atbrīvots arī no atbildības par "Bankas Baltija" likvidācijas procesā pieļautajiem pārkāpumiem.

Šķiet, ka bez tiesas lēmuma, kas atrisināja lietas juridisko pusi, šobrīd jāievieš skaidrība arī vairākos publiski apspriestos jautājumos par "Bankas Baltija" likvidācijas gaitu, jo diskusijas un dažādu personu apgalvojumi masu saziņas līdzekļos satur daudz neprecizitāšu.

Gribam vēlreiz viest skaidrību jautājumā par "Banka Baltija" līdzekļu atrašanās vietu. Patlaban likvidācijas procesā atgūtie "Banka Baltija" līdzekļi glabājas Latvijas Bankā. Šobrīd likvidējamās bankas kontos Latvijas Bankā atrodas 10.4 miljoni latu un 1.7 miljoni ASV dolāru. Diemžēl pat pēc daudziem atgādinājumiem bijušajam likvidatoram uz "Banka Baltija" kontu Latvijas Bankā nav pārskaitīti 84 tūkstoši Lielbritānijas sterliņu mārciņu no "Allied Irish Bank".

Par noguldījumu izmaksām. D. Berijs, izmantodams to, ka "Kredītiestāžu likumā" nav noteikts kompensāciju izmaksas laiks, novilcināja to uzsākšanu. Latvijas Banka šādu rīcību nekad nav uzskatījusi par pareizu un jau kopš 1998. gada maija ir mudinājusi D. Beriju sākt atgūto līdzekļu izmaksas. Jāatzīmē, ka, tikai pateicoties Latvijas Bankas spiedienam, 1999. gada sākumā D. Berijs nosauca šī gada 22. martu kā kompensāciju izmaksu sākuma datumu, kuru vēlāk - iespējams, savas neizdarības dēļ - pārcēla uz 29. martu.

"Banka Baltija" jaunais likvidators stāsies pie savu pienākumu pildīšanas pilnā apjomā pēc tam, kad D. Berijs būs tam nodevis likvidējamās "Bankas Baltija" lietas. Ir pamats cerēt, ka tiks pieliktas visas pūles, lai kompensāciju izmaksas tiktu sāktas iepriekš paziņotajā laikā.