Publicēts: 10.02.1999. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 1999. gada 10. februārī

Likvidējamās akciju sabiedrības "Banka Baltija" (turpmāk tekstā – "Banka Baltija") likvidators Deivids Berijs šodien izplatītajā paziņojumā presei kā atkāpšanās iemeslu no likvidatora amata min Latvijas Bankas it kā veikto "Bankas Baltija" kontu bloķēšanu.

Informējam, ka Latvijas Banka "Bankas Baltija" kontus nav bloķējusi. Patiesībā, kā to savā paziņojumā presei min arī pats D. Berijs, piektdien netika veikti tikai atsevišķi "Bankas Baltija" iesniegtie maksājuma uzdevumi, lūdzot iesniegt papildu dokumentus, bet neatsakot maksājumu veikšanu principā. Šo maksājumu adresāti bija starptautiskā auditorfirma "Deloitte & Touche" un Zviedrijas advokātu firma "Vinge AB" par to sniegtajiem juridiskajiem pakalpojumiem.

"Kredītiestāžu likuma" 132. pants nosaka, ka Latvijas Banka ir tiesīga kontrolēt likvidatora darbību. Šī gada sākumā, pabeidzot "Bankas Baltija" likvidatora D. Berija darbības pārbaudi, Latvijas Banka kā vienu no likvidācijas procesā pieļautajiem trūkumiem minēja likvidatora veiktos naudas līdzekļu pārskaitījumus bez pietiekama dokumentāra pamatojuma, par ko D. Berijs tika informēts. Tas attiecināms arī uz rēķiniem par starptautiskās auditorfirmas "Deloitte & Touche" sniegtajiem pakalpojumiem. "Bankas Baltija" uzskaites sistēma nesniedza skaidru un patiesu priekšstatu par šajā saistībā faktiski veiktajām izmaksām un to pamatojumu. Arī aizvadītajā piektdienā no D. Berija tika prasīts vienīgi tas, lai viņa kārtējo maksājuma uzdevumu nepieciešamība būtu dokumentāri pamatota un tādējādi Latvijas Banka gūtu apstiprinājumu tam, ka "Bankas Baltija" noguldītāju līdzekļi netiek šķērdēti nelietderīgi.

Jāatzīmē, ka ir pareizi runāt nevis par D. Berija atkāpšanos no amata, bet gan par D. Berijam izteikto neuzticību. Šī gada 8. februārī Latvijas Banka, pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, iesniedza Rīgas apgabaltiesā pieteikumu par D. Berija atcelšanu no "Bankas Baltija" likvidatora amata.

Tādējādi minēto D. Berija paziņojumu presei vērtējam kā viņa vēlmi noņemt no sevis atbildību par nekompetenti īstenoto "Bankas Baltija" likvidācijas procesu.