Publicēts: 15.12.2000. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 2000. gada 15. decembrī

Sudraba lats "Millennium" uzvarējis pasaules lielākā monētu kataloga World Coins by Chester L. Krause and Clifford Mischler ikgadējās aptaujas nominācijā "Visnovatoriskākā monēta". Ar šīs aptaujas palīdzību tika noskaidrotas labākās 2001. gada monētas 10 nominācijās. Monēta - poga uzvarēja to septiņu valstu monētu konkurencē, kuras jau bija atlasītas kā novatoriskākās, un tika izvirzīta finālam, kurā piedalās visu nomināciju uzvarētājas. Aptaujā tika noteikta arī vēsturiski visnozīmīgākā monēta, labākā laikmetu atspoguļojošā monēta, labākā zelta un sudraba monēta, labākā krona, labākā apgrozības monēta, vispopulārākā monēta, vismākslinieciskākā monēta un visiedvesmojošākā monēta. Fināla rezultāti kļūs zināmi līdz janvāra beigām.

Monētu katalogs World Coins saskaņā ar speciālistu vērtējumu uzskatāms par lielāko un respektablāko pasaulē. To plaši izmanto numismāti un monētu speciālisti, tādēļ monētas - pogas novērtējums ir ļoti nozīmīgs.

Jāatgādina, ka jubilejas monēta - poga tika nokalta 1999. gada beigās starptautiskās monētu programmas "Millennium" ietvaros. Lai radītu programmu, Lielbritānijas Karaliskā monētu kaltuve aicināja 24 programmas dalībvalstis no visiem zemeslodes reģioniem piedāvāt neparasta izskata monētas, kas būtu unikālas attiecīgās valsts naudas kolekcijā - ar vēl nebijušu tēlu, formu vai nominālvērtību. Monēta Latvijas naudas vēsturē kļuva par unikālu ne tikai naudai nebijušās formas dēļ - unikāls bija arī naudas radīšanas process. Latvijas Banka monētas izveidei organizēja visas tautas ideju konkursu; tajā uzvarēja Taurenes pamatskolas matemātikas skolotāja Maija Bārzdiņa.

Sudraba lats - poga darināts atmiņai par gadsimtu un gadu tūkstošu robežpunktu. Monēta ir liecība šim vienreizējam cilvēces vēstures notikumam, un to var saglabāt gan vērtīgu lietu lādītē, gan - piešujot pie kāda tērpa! Varbūt tas ir viens no iemesliem, kāpēc monēta ir ļoti populāra piemiņas lieta un velte. Pagājušā gada beigās trīs dienās cilvēki iegādājās 2 000 monētu - pogu - tas ir tieši tik, cik tobrīd kaltuve bija paspējusi nokalt. Tā joprojām iegādājama Latvijas Bankas kasē, bankās un citās monētu tirdzniecības vietās - līdz ar citām skaistajām un vērtīgajām Latvijas Bankas jubilejas un piemiņas monētām.