Publicēts: 31.10.2000. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 2000. gada 31. oktobrī

Bankām, kurām atļauts pieņemt fizisko personu noguldījumus, saskaņā ar "Kredītiestāžu likuma" 93. pantu savas pirmā, otrā un trešā ceturkšņa beigu bilances ir jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" attiecīgi līdz 1. maijam, 1. augustam un 1. novembrim.

Bankas, kurām šobrīd atļauts piesaistīt fizisko personu noguldījumus, sarindotas pēc bilances posteņa "Kapitāls un rezerves" lieluma saskaņā ar laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" banku publicētajām 2000. gada 30. septembra bilancēm.


Nr.
p. k.

 

Banka

 

Kapitāls un rezerves
(tūkst. latu)

1. A/s "Parekss-banka" 46 151
2. A/s "Latvijas Unibanka" 42 158
3. A/s "Hansabanka" 29 339
4. A/s "Vereinsbank Rīga" 13 119
5. A/s "Rietumu Banka" 8 986
6. Valsts a/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" 8 118
7. A/s "Aizkraukles banka" 7 900
8. Akciju komercbanka "Baltijas Tranzītu banka" 7 521
9. A/s "Saules banka" 6 789
10. A/s banka "Paritāte" 5 623*
11. A/s "Pirmā Latvijas Komercbanka" 5 395
12. A/s "Latvijas Ekonomiskā komercbanka" 5 080
13. A/s "Latvijas Krājbanka" 4 829
14. A/s "Multibanka" 4 700
15. A/s "Māras banka" 4 261
16. A/s "VEF banka" 3 765
17. A/s "Ogres komercbanka"   3 668
18.  A/s "Latvijas tirdzniecības banka" 3 088
19. A/s "Trasta komercbanka"  2 580
20. A/s "Baltijas Starptautiskā banka" 2 501
21. Merita Bank Plc. Rīgas filiāle Nav nodalīts

* Latvijas Bankas vērtējums nesakrīt ar publicētajā bilancē norādīto kapitāla un rezervju lielumu