Publicēts: 11.10.2000. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 2000. gada 11. oktobrī

Laika posmā no 1999. gada 1. oktobra līdz 2000. gada 1. oktobrim apgrozībā  esošās  skaidrās naudas apjoms pieaudzis par 15% un šī gada 1. oktobrī veidoja 452.9 milj. latu.

429 milj. latu jeb 95% kopējā naudas apjomā ir papīra naudas zīmes, pārējo daudzumu veido monētas. No visu papīra naudas zīmju kopsummas Ls 5 naudas zīmes veido 11%, Ls 10 - 19%, Ls 20 - 34%, Ls 50 - 12%, Ls 100 - 17%, Ls 500 - 7%. No monētu kopsummas Ls 2 veido 28% (bimetāla divlatnieki - 20%, citi - 8%), Ls 1 - 31%, Ls 0.50 - 15%, Ls 0.20 - 8%, citas monētas - 2-5% katrs nomināls.

Pēc skaita visvairāk apgrozībā ir neliela nomināla banknotes: Ls 5 - 9 milj. banknošu, Ls 10 - 8 milj., Ls 20 - 7 milj., Ls 50 - 1 milj., Ls 100 - 723 tūkst., Ls 500 - 61 tūkst. Tas pats attiecas uz monētām: viena un divu santīmu monētas pēc skaita apgrozībā ir 63 un 35 milj., bet 50 santīmu monētas - 7 milj., Ls 1 - 7.5 miljoni, Ls 2 - 3.4 milj. Apgrozībā laisti arī 15 tūkst. Ls 100 zelta apgrozības monētu.

Kā redzams no 1. tabulas, Ls 5, Ls 10 un Ls 50 naudas zīmju daudzums gada laikā nedaudz sarucis - attiecīgi par 0.5%, 0.3% un 1.5%. Pārējo banknošu apjoms pieaudzis: Ls 20 - par 26%, Ls 100 - par 33%, Ls 500 - par 125%. Šādas izmaiņas izraisa pieprasījuma maiņa. Latvijas Banka emitē naudu ar Latvijas banku starpniecību, bet bankas izvēlas to nominālu banknotes un monētas, kuras vēlas to klienti - noguldītāji, firmas, valsts iestādes (algu izmaksām) u.c.

1. tabula. Papīra naudas zīmes apgrozībā

 

1999. g. 1. oktobrī

2000. g. 1. oktobrī

Summas
relatīvās
pārmaiņas
(%)

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Ls 5

45 446.3

12

45 230.8

11

-0.5

Ls 10

80 535.7

22

80 288.1

19

-0.3

Ls 20

116 667.5

32

147 382.6

34

+26.3

Ls 50

54 069.0

15

53 276.9

12

-1.5

Ls 100

54 317.9

15

72 252.6

17

+33

Ls 500

13 609.0

4

30 568.5

7

+124.6

Kopā banknotes

            
364 645.4

            
100

           
 428 999.5

               100

      
+17.6

2. tabula. Monētas apgrozībā

 

1999. g. 1. oktobrī

2000. g. 1. oktobrī

Summas
relatīvās
pārmaiņas
(%)

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Ls 2

5 804.5

27

6 889.9
no tiem bimetāla
4 871.8

28
bimetāla -
20

+19

Ls 1

6 825.0

31

      7 463.8

31

+9.4

50 santīmu

 3 654.9

17

3 670.4

15

+0.5

20 santīmu

1 786.0

8

1 872.6

8

+4.8

10 santīmu

1 171.8

5

1 207.7

5

+3.1

5 santīmi

846.5

4

916.9

4

+8.3

2 santīmi

646.3

3

708.2

3

+9.6

1 santīms

577.4

3

625.3

3

+8.3

Jubilejas
monētas

518.5

2

542.3

2

+4.6

Kopā monētas

              21 830.9

           
100

         
 23 897.2

                100

           
 +9.5