Publicēts: 01.09.2000. Aktualizēts: 26.01.2011.

Rīgā 2000. gada 1. septembrī

Latvijas Bankas valde 31. augusta sēdē pieņēma jaunus "Īstermiņa valūtas mijmaiņas darījumu izsoļu noteikumus" (iepriekš - "Latu pirkšanas ar atpārdošanu un pārdošanas ar atpirkšanu (valūtas swap darījumu) izsoļu noteikumi").

Jaunajos noteikumos panākta definīciju un koncepcijas atbilstība citiem Latvijas Bankas monetāro operāciju veikšanu reglamentējošiem noteikumiem. Mijmaiņas darījumos izmantojamo valūtu loks paplašināts ar eiro, kas arvien plašāk tiek lietota kā norēķinu valūta. Norēķinu principi ir saskaņoti ar ES direktīvu Nr. 98/26/EC "Par norēķinu pabeigtību maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās" (saskaņā ar Latvijas Bankas operācijas reglamentējošiem noteikumiem turpmāk bankām pašām būs jādod rīkojums par katru savu naudas vai vērtspapīru transakciju).

Noteikumi stājas spēkā ar šī gada 2000. gada 8. septembri.