Publicēts: 31.07.2000. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 2000. gada 31. jūlijā

Bankām, kurām atļauts pieņemt fizisko personu noguldījumus, saskaņā ar "Kredītiestāžu likuma" 93. pantu savas pirmā, otrā un trešā ceturkšņa beigu bilances ir jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" attiecīgi līdz 1. maijam, 1. augustam un 1. novembrim.

Bankas, kurām šobrīd atļauts piesaistīt fizisko personu noguldījumus, sarindotas pēc bilances posteņa "Kapitāls un rezerves" lieluma saskaņā ar laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" banku publicētajām 2000. gada 30. jūnija bilancēm.


Nr.
p. k.

 

Banka

 

Kapitāls un rezerves
(tūkst. latu)

1. A/s "Parekss-banka" 43 329
2. A/s "Latvijas Unibanka" 39 286
3. A/s "Hansabanka" 28 045
4. A/s "Vereinsbank Rīga" 12 826
5. A/s "Rietumu Banka" 8 067
6. Valsts a/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" 8 027
7. Akciju komercbanka "Baltijas Tranzītu banka" 7 542
8. A/s "Aizkraukles banka" 6 923
9. A/s "Saules banka" 6 030
10. A/s banka "Paritāte" 5 965
11. A/s "Latvijas Krājbanka" 4 753
12. A/s "Latvijas Ekonomiskā komercbanka" 4 676
13. A/s "Māras banka" 4 148
14. A/s "VEF banka" 3 740
15. A/s "Ogres komercbanka" 3 586
16. A/s "Pirmā Latvijas Komercbanka" 3 150
17. A/s "Latvijas tirdzniecības banka" 3 131
18.  A/s "Trasta komercbanka"  2 523
19. A/s "Baltijas Starptautiskā banka" 2 284
20. A/s "Multibanka"  Nav publicējusi
21. Merita Bank Plc. Rīgas filiāle Nav nodalīts