Publicēts: 27.07.2000. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 2000. gada 27. jūlijā

Latvijas Bankas valde šodien kārtējā sēdē pieņēma jaunus "Latvijas Bankas organizēto vērtspapīru pārdošanas ar atpirkšanu (repo) izsoļu noteikumus", kā arī apstiprināja "Latvijas Bankas starpbanku norēķinu veikšanas noteikumus" jaunā redakcijā.

"Latvijas Bankas organizēto vērtspapīru pārdošanas ar atpirkšanu (repo) izsoļu noteikumos" panākta definīciju un koncepcijas atbilstība jau apstiprinātajiem "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumiem". Latvijas Banka turpmāk repo darījumos izmantos arī privātā sektora vērtspapīrus. Jaunajos noteikumos paredzēts atteikties no izsoles pieteikumu pieņemšanas papīra formātā, pilnībā pārejot uz elektroniskajiem pieteikumiem S.W.I.F.T. formātā. Norēķinu principi ir saskaņoti ar Eiropas Kopienas direktīvu Nr. 98/26/eC "Par norēķinu pabeigtību maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās". Noteikumi stājas spēkā ar 2000. gada 8. septembri.

Nepieciešamība izstrādāt "Latvijas Bankas starpbanku norēķinu veikšanas noteikumus" jaunā redakcijā saistīta ar reālā laika starpbanku maksājumu sistēmas (SAMS) ieviešanu Latvijas Bankā. SAMS - reālā laika bruto norēķinu sistēma (real-time gross settlement system) - ir lielākais un būtiskākais projekts maksājumu sistēmu jomā, kuru īsteno Latvijas Banka. Šādas sistēmas ieviešanu paredz Eiropas Savienības prasības. Tā nodrošina uzlabotu risku kontroli un ir efektīvs līdzeklis monetārās politikas īstenošanai. Noteikumi jaunajā redakcijā stājas spēkā ar 2000. gada 8. septembri.