Publicēts: 13.07.2000. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 2000. gada 13. jūlijā

Laika posmā no 1999. gada 1. jūlija līdz 2000. gada 1. jūlijam apgrozībā  esošās  skaidrās naudas apjoms pieaudzis par 8% un šī gada 1. jūlijā veidoja 442.1 milj. latu.

418.5 milj. latu jeb 95% kopējā naudas apjomā ir papīra naudas zīmes, pārējo daudzumu veido monētas. No visu papīra naudas zīmju kopsummas Ls 5 naudas zīmes veido 11%, Ls 10 - 20%, Ls 20 - 34%, Ls 50 - 13%, Ls 100 - 16%, Ls 500 - 6%. No monētu kopsummas Ls 2 veido 29% (bimetāla divlatnieki - 18%, citi - 11%), Ls 1 - 30%, Ls 0.50 - 16%, Ls 0.20 - 8%, citas monētas - 2-5% katrs nomināls.

Pēc skaita visvairāk apgrozībā ir neliela nomināla banknotes: Ls 5 - 9 milj. banknošu, Ls 10 - 8 milj., Ls 20 - 7 milj., Ls 50 - 1 milj., Ls 100 - 673 tūkst., Ls 500 - 52 tūkst. Tas pats attiecas uz monētām: viena un divu santīmu monētas pēc skaita apgrozībā ir 61 un 34 milj., bet 50 santīmu monētas - 7 milj., Ls 1 - 7 miljoni, Ls 2 - 3 milj. Apgrozībā laisti arī 15 tūkst. Ls 100 zelta apgrozības monētu.

Kā redzams no 1. tabulas, Ls 5, Ls 10 un Ls 50 naudas zīmju daudzums gada laikā sarucis - attiecīgi par 6%, 7% un 10%. Pārējo banknošu apjoms pieaudzis: Ls 20 - par 15%, Ls 100 - par 26%, Ls 500 - par 107%. Šādas izmaiņas izraisa pieprasījuma maiņa. Latvijas Banka emitē naudu ar Latvijas banku starpniecību, bet bankas izvēlas to nominālu banknotes un monētas, kuras vēlas to klienti - noguldītāji, firmas, valsts iestādes (algu izmaksām) u.c.

1. tabula. Papīra naudas zīmes apgrozībā

1999. g. 1. jūlijā

2000. g. 1. jūlijā

Summas
relatīvās
izmaiņas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no kopsummas

Ls 5

48 302.1

12%

45 194.9

11%

-6%

Ls 10

88 203.0

23%

82 370.4

20%

-7%

Ls 20

125 260.0

33%

144 237.4

34%

+15%

Ls 50

59 329.6

15%

53 536.0

13%

-10%

Ls 100

53 254.5

14%

67 324.2

16%

+26%

Ls 500

12 476.5

3%

25 881.5

6%

+107%

Kopā banknotes

             386 825.7

             100%

             418 544.4

               100 %

      
+8%

2. tabula. Monētas apgrozībā

 

1999. g. 1. jūlijā

2000. g. 1. jūlijā

Summas
relatīvās
izmaiņas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no kopsummas

Ls 2

5 518.8

26%

6 997.1
no tiem bimetāla
4 288.9

29%
bimetāla -
18%

+27%

Ls 1

  6 573.5

31%

   7 119.9

30%

+8%

50 santīmu

 3 551.5

17%

3 667.2

16%

+3%

20 santīmu

1 740.4

8%

1 875.2

8%

+8%

10 santīmu

1 148.2

5%

1 209.0

5%

+5%

5 santīmi

807.2

4%

902.4

4%

+12%

2 santīmi

615.8

3%

684.3

3%

+11%

1 santīms

552.5

3%

608.2

3%

+10%

Jub.mon.

519.4

3%

532.3

2%

+2%

Kopā monētas

              21 027.3

            100%

               23 595.6

                100 %

              +12%