Publicēts: 28.04.2000. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 2000. gada 28. aprīlī

Bankām, kurām atļauts pieņemt fizisko personu noguldījumus, saskaņā ar "Kredītiestāžu likuma" 93. pantu savas pirmā, otrā un trešā ceturkšņa beigu bilances ir jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" attiecīgi līdz 1. maijam, 1. augustam un 1. novembrim.

Bankas, kurām šobrīd atļauts piesaistīt fizisko personu noguldījumus, sarindotas pēc bilances posteņa "Kapitāls un rezerves" lieluma saskaņā ar laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" banku publicētajām 2000. gada 31. marta bilancēm.


Nr.
p. k.

 

Banka

 

Kapitāls un rezerves
(tūkst. latu)

1. A/s "Parekss-banka" 39 544
2. A/s "Latvijas Unibanka" 36 760
3. A/s "Hansabanka" 19 241
4. A/s "Vereinsbank Rīga" 12 556
5. Valsts a/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" 7 757
6. Akciju komercbanka "Baltijas Tranzītu banka" 7 195
7. A/s "Rietumu Banka" 6 700
8. A/s banka "Paritāte" 5 925
9. A/s "Saules banka" 5 483
10. A/s "Aizkraukles banka" 5 326
11. A/s komercbanka "Ventspils Apvienotā Baltijas Banka" 5 157
12. A/s "Latvijas Krājbanka" 4 259
13. A/s "Māras banka" 4 084
14. A/s "Latvijas Ekonomiskā komercbanka" 4 073
15. A/s "Pirmā Latvijas Komercbanka" 3 929
16. A/s "VEF banka" 3 689
17. A/s "Ogres komercbanka" 3 506
18. A/s "Latvijas tirdzniecības banka" 3 391
19. A/s "Latvijas tirdzniecības banka" 3 144
20. A/s "Trasta komercbanka" 2 405
21. "A/s MeritaNordbanken Latvia" Nav publicējusi
22.  Merita Bank Plc. Rīgas filiāle Nav nodalīts

Atgādinām, ka, lemjot par savu līdzekļu uzticēšanu kādai no Latvijas bankām, kapitāla un rezervju apjomu vēlams aplūkot attīstībā, t.i., salīdzinot ar iepriekšējo ceturkšņu rādītājiem.