Publicēts: 28.04.2000. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 2000. gada 28. aprīlī

Latvijas Banka piedalīsies starptautiskajā monētu programmā "UNICEF. Children of the World". Lai monētas reversā parādītu Latvijas bērnu attieksmi pret sevi, ģimeni, apkārtni, savu zemi un pasauli, Latvijas Banka rīko bērnu zīmējumu atklāto konkursu. Tas nozīmē, ka žūrijas komisija izraudzīsies kāda bērna darbu, kurš tiks izmantots monētas reversa izveidei. (Monētas aversā jeb priekšpusē tiek likts valsts simbols, un šai, tāpat kā vairumam Latvijas Bankas monētu, tas būs Latvijas Republikas lielā ģerboņa attēls. Monētas aizmugures puse jeb reverss ir sižetiska - tā, ar ko monētas visvairāk atšķiras cita no citas.)

UNICEF (Apvienoto Nāciju Bērnu Fonds) sāka šo monētu programmu 1996. - savas 50. jubilejas gadā. Šobrīd jau 23 valstis ir nokalušas monētas, kas stāsta par šo zemju bērniem un kā UNICEF projekta sastāvdaļas ir atbalsts bērniem visā pasaulē - daļa no monētu tirdzniecībā iegūtās naudas nonāk fondā dažādu palīdzības projektu īstenošanai.

Latvijas Bankas rīkotajā konkursā aicināti piedalīties visi Latvijas bērni vecumā līdz 16 gadiem. Zīmējumā A4 formāta lapas aplī, kura diametrs ir 18 cm, bērniem jāiekļauj bērna vai bērnu grupas attēls. Pārējās zīmējuma detaļas veidojamas pēc autora izvēles. Konkursa uzvarētājs, kura darbu žūrijas komisija izraudzīsies monētas reversa veidošanai, saņems prēmiju Ls 300, bet vēl desmit interesantāko zīmējumu autoriem tiks piešķirtas veicināšanas prēmijas - Latvijas Bankas jubilejas un piemiņas monētas. Konkursa darbi jāiesniedz vai jāiesūta Latvijas Bankai līdz 2000. gada 25. maijam.

Pilns konkursa nolikums tiks publicēts vairākos, tostarp bērnu, laikrakstos, kā arī nosūtīts visām Latvijas skolām un jaunākā vecuma bērnu audzināšanas iestādēm. Papildinformāciju interesenti var saņemt Latvijas Bankā pa tālruni 6702 2434. Informāciju par konkursa rezultātiem Latvijas Banka publicēs laikrakstos "Diena" un "Lauku Avīze" līdz 2000. gada 15. jūnijam. Prēmēto darbu autorus Latvijas Banka informēs arī personiski. Konkursam iesniegtie darbi paliks Latvijas Bankas īpašumā.

Novēlam labas idejas un veiksmi konkursa dalībniekiem, palīdzot veidot monētu par bērniem Latvijā!