Publicēts: 03.04.2000. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 2000. gada 3. aprīlī

Saskaņā ar "Kredītiestāžu likumu" visām bankām 1999. gada pārskati bija jāiesniedz Latvijas Bankai līdz šī gada 31. martam.

Visas darbojošās bankas gada pārskatu ir iesniegušas noteiktajā laikā. Tās sarindotas pēc bilances posteņa "Kapitāls un rezerves" lieluma 1999. gada pārskatos.


Nr. p.k. Banka 1999. gada pārskata auditors Kapitāls un rezerves
31.12.1999.
(tūkst. latu)

1. A/s "Parekss-banka" PricewaterhouseCoopers 37 929
2. A/s "Latvijas Unibanka" PricewaterhouseCoopers 37 020
3. A/s "Hansabanka" PricewaterhouseCoopers 18 039
4. A/s "Vereinsbank Rīga" Arthur Andersen 12 300
5. Valsts a/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" PricewaterhouseCoopers 7 610
6. Akciju komercbanka "Baltijas Tranzītu banka" KPMG 6 826
7. A/s "Rietumu banka" PricewaterhouseCoopers 6 282
8. A/s banka "Paritāte" Deloitte & Touche Tohmatsu International 5 790
9. A/s "Saules banka" Arthur Andersen 5 275
10. A/s komercbanka "Ventspils Apvienotā Baltijas Banka" Deloitte & Touche Tohmatsu International 5 113
11. A/s "Aizkraukles banka" Arthur Andersen 4 562
12. A/s "Pirmā Latvijas Komercbanka" Deloitte & Touche Tohmatsu International 4 392
13. A/s "Latvijas Krājbanka" Arthur Andersen 4 083
14. A/s "Māras banka" Deloitte & Touche Tohmatsu International 4 001
15. A/s komercbanka "VEF banka" PricewaterhouseCoopers 3 601
16. A/s "Ogres komercbanka" Deloitte & Touche Tohmatsu International 3 527
17. A/s "Latvijas Ekonomiskā komercbanka" Deloitte & Touche Tohmatsu International 3 507
18. "A/s MeritaNordbanken Latvia" Arthur Andersen 3 337
19. A/s "Multibanka" Deloitte & Touche Tohmatsu International 3 235
20. A/s "Latvijas tirdzniecības banka" KPMG 3 088
21. A/s "Trasta komercbanka" Deloitte & Touche Tohmatsu International 2 619
22. A/s "Baltijas Starptautiskā banka" Ernst & Young

2 109

23. A/s "Latvijas Biznesa banka" PricewaterhouseCoopers 2 051
24. Société Générale Rīgas nodaļa Arthur Andersen *

* Francijas banka "Société Générale" no 01.04.2000. savu darbību Latvijā ir beigusi.

Atgādinām, ka bilances postenī "Kapitāls un rezerves" tiek uzrādīti akcionāriem piederošie līdzekļi, kas ieguldīti bankas pamatkapitālā un kas uzkrāti vai zaudēti bankas darbības rezultātā.

Ja ir vēlme ko vairāk uzzināt par kādas atsevišķas bankas darbu un finansiālo stāvokli, jālūdz, lai tā iepazīstina ar pilnu pagājušā gada pārskatu, kam pievienots auditoru atzinums. "Kredītiestāžu likums" nosaka, ka jau no 1. aprīļa jebkurai ieinteresētai personai jābūt iespējai bankā iegūt pilnu gada pārskata tekstu par maksu, kas nepārsniedz pavairošanas izdevumus. Savukārt saīsināts gada pārskats ar pilnu auditoru atzinumu bankām jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" līdz šī gada 1. maijam.