Publicēts: 11.01.2000. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 2000. gada 11. janvārī

Laika posmā no 1999. gada 1. janvāra līdz 2000. gada 1. janvārim apgrozībā esošās skaidrās naudas apjoms pieaudzis par 14% un šī gada 1. janvārī veidoja 426.1 miljonus latu.

403.6 miljoni latu jeb 95% kopējā naudas apjomā ir papīra naudas zīmes, pārējo daudzumu veido monētas. No visu papīra naudas zīmju kopsummas Ls 5 naudas zīmes veido 12%, Ls 10 - 21%, Ls 20 - 33%, Ls 50 - 14%, Ls 100 - 15%, Ls 500 - 5%. No monētu kopsummas Ls 2 veido 27% (bimetāla divlatnieki - 4%, citi - 23%), Ls 1 - 32%, Ls 0.50 - 16%, Ls 0.20 - 8%, citas monētas - 2-5% katrs nomināls.

Pēc skaita visvairāk apgrozībā ir neliela nomināla banknotes: Ls 5 - 10 miljoni banknošu, Ls 10 - 9 miljoni, Ls 20 - 7 miljoni, Ls 50 - 1 miljons, Ls 100 - 605 tūkstoši, Ls 500 - 41 tūkstotis. Tas pats attiecas uz monētām: viena un divu santīmu monētas pēc skaita apgrozībā ir 59 un 33 miljoni, bet 50 santīmu monētas - 7 miljoni, Ls 1 - 7 miljoni, Ls 2 - 3 miljoni. Apgrozībā laisti arī 15 tūkstoši Ls 100 zelta apgrozības monētu.

Kā redzams no 1. tabulas, Ls 10 un Ls 50 naudas zīmju daudzums gada laikā sarucis - par 0.5% un 3%. Pārējo banknošu apjoms pieaudzis: Ls 5 - par 1%, Ls 20 - par 22%, Ls 100 - par 27%, Ls 500 (kas tika laista apgrozībā 1998. gada jūlijā) - par 223%. Šādas izmaiņas izraisa pieprasījuma maiņa. Latvijas Banka emitē naudu ar Latvijas banku starpniecību, bet bankas izvēlas to nominālu banknotes un monētas, kuras vēlas to klienti - noguldītāji, firmas, valsts iestādes (algu izmaksām) u.c.

1. tabula. Papīra naudas zīmes apgrozībā

1999. g. 1. janvārī

2000. g. 1. janvārī

Summas
relatīvās
izmaiņas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no kopsummas

Ls 5

47 763.6

13%

48 375.1

12%

+1%

Ls 10

86 873.6

25%

86 597.5

21%

-0.5%

Ls 20

108 088.6

31%

132 330.9

33%

+22%

Ls 50

57 039.7

16%

55 501.5

14%

-3%

Ls 100

47 433.8

13%

60 491.4

15%

+27%

Ls 500

6 269.0

2%

20 261.5

5%

+223%

Kopā banknotes

             353 468.3

             100%

             403 557.9

               100 %

              +14%

2. tabula. Monētas apgrozībā

 

1999. g. 1. janvārī

2000. g. 1. janvārī

Summas
relatīvās
izmaiņas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no kopsummas

Ls 2

5 771.4

28%

6 140.2
no tiem bimetāla
1 004.5

27%

+6%

Ls 1

6 352.5

30%

7 113.3

32%

+12%

50 santīmi

3 582.9

17%

3 687.9

16%

+3%

20 santīmi

1 729.5

8%

1 765.2

8%

+2%

10 santīmi

1 136.6

5%

1 181.2

5%

+4%

5 santīmi

775.3

4%

869.2

4%

+12%

2 santīmi

589.4

3%

666.1

3%

+13%

1 santīms

521.3

2%

593.7

3%

+14%

Jub.mon.

520.3

3%

526.4

2%

+1%

Kopā monētas

              20 979.2

            100%

               22 543.2

                100 %

              +7%