Publicēts: 11.10.2001. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2001. gada 11. oktobrī

Laika posmā no 2000. gada 1. oktobra līdz 2001. gada 1. oktobrim apgrozībā  esošās  skaidrās naudas apjoms pieaudzis par 12% un šī gada 1. oktobrī veidoja 515.8 milj. latu.

490.5 milj. latu jeb 95% kopējā naudas apjomā ir papīra naudas zīmes, pārējo daudzumu veido monētas. No visu papīra naudas zīmju kopsummas Ls 5 naudas zīmes veido 10%, Ls 10 - 16%, Ls 20 - 35%, Ls 50 - 12%, Ls 100 - 18%, Ls 500 - 9%. No monētu kopsummas Ls 2 veido 26% (bimetāla divlatnieki - 21%, citi - 5%), Ls 1 - 33%, Ls 0.50 - 16%, Ls 0.20 - 8%, citas monētas - 2-5% katrs nomināls.

Pēc skaita visvairāk apgrozībā ir neliela nomināla banknotes: Ls 5 - 9 milj. banknošu, Ls 10 - 8 milj., Ls 20 - 8 milj., Ls 50 - 1 milj., Ls 100 - 906 tūkst., Ls 500 - 96 tūkst. Tas pats attiecas uz monētām: viena un divu santīmu monētas pēc skaita apgrozībā ir 69 un 39 milj., bet 50 santīmu monētas - 8 milj., Ls 1 - 8.3 milj., Ls 2 - 3.2 milj. Apgrozībā laisti arī 17 tūkst. Ls 100 zelta apgrozības monētu.

Kā redzams no 1. tabulas, Ls 10 naudas zīmju daudzums gada laikā ir sarucis par 3%. Pārējo banknošu apjoms pieaudzis: Ls 5 - par 6%, Ls 20 - par 15%, Ls 50 - par 7%, Ls 100 - par 25%, Ls 500 - par 57%. Šādas izmaiņas izraisa pieprasījuma maiņa. Latvijas Banka emitē naudu ar Latvijas banku starpniecību, bet bankas izvēlas to nominālu banknotes un monētas, kuras vēlas to klienti - noguldītāji, firmas, valsts iestādes (algu izmaksām) u.c.

1. tabula. Papīra naudas zīmes apgrozībā

 

2000. gada 1. oktobrī

2001. gada 1. oktobrī

Summas
relatīvās
pārmaiņas
(%)

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Ls 5

45 230.8

11

47 843.8

10

+6

Ls 10

80 288.1

20

77 641.2

16

-4

Ls 20

147 382.6

34

169 437.0

35

+15

Ls 50

53 276.9

13

56 857.5

12

+7

Ls 100

72 252.6

16

90 603.4

18

+25

Ls 500

30 568.5

6

48 112.5

9

+57

Kopā banknotes

            
428 999.5

            
100

           
   490 495.4

               100

      
+14

2. tabula. Monētas apgrozībā

 

2000. g. 1. oktobrī

2001. g. 1. oktobrī

Summas
relatīvās
pārmaiņas
(%)

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Ls 2

6 889.9
no tiem bimetāla 
4 871.8

29
bimetāla 
20

 6 431.9
no tiem bimetāla 
5 118.2

26
bimetāla 
21

      -7
bimetāla +5

Ls 1

7 463.8

31

     8 331.3

33

+12

50 santīmu

3 670.4

15

4 112.0

16

+12

20 santīmu

1 872.5

8

2 080.9

8

+11

10 santīmu

1 207.7

5

1 305.0

5

+8

5 santīmi

916.9

4

985.5

4

+7

2 santīmi

708.2

3

791.2

3

+12

1 santīms

625.3

3

688.1

3

+10

Jubilejas
monētas

542.3

2

580.2

2

+7

Kopā monētas

           23 897.0

           
100

         
24 356.7

                100

           
 +6