Publicēts: 19.07.2001. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2001. gada 19. jūlijā

Laika posmā no 2000. gada 1. jūlija līdz 2001. gada 1. jūlijam apgrozībā  esošās  skaidrās naudas apjoms pieaudzis par 14% un šī gada 1. jūlijā veidoja 500.4 milj. latu.

476.0 milj. latu jeb 95% kopējā naudas apjomā ir papīra naudas zīmes, pārējo daudzumu veido monētas. No visu papīra naudas zīmju kopsummas Ls 5 naudas zīmes veido 10%, Ls 10 - 16%, Ls 20 - 35%, Ls 50 - 12%, Ls 100 - 18%, Ls 500 - 9%. No monētu kopsummas Ls 2 veido 26% (bimetāla divlatnieki - 20%, citi - 6%), Ls 1 - 33%, Ls 0.50 - 16%, Ls 0.20 - 8%, citas monētas - 2-5% katrs nomināls.

Pēc skaita visvairāk apgrozībā ir neliela nomināla banknotes: Ls 5 - 9 milj. banknošu, Ls 10 - 8 milj., Ls 20 - 8 milj., Ls 50 - 1 milj., Ls 100 - 867 tūkst., Ls 500 - 86 tūkst. Tas pats attiecas uz monētām: viena un divu santīmu monētas pēc skaita apgrozībā ir 66 un 38 milj., bet 50 santīmu monētas - 8 milj., Ls 1 - 8 milj., Ls 2 - 3.2 milj. Apgrozībā laisti arī 16 tūkst. Ls 100 zelta apgrozības monētu.

Kā redzams no 1. tabulas, Ls 10 naudas zīmju daudzums gada laikā ir sarucis par 5%. Pārējo banknošu apjoms pieaudzis: Ls 5 - par 5%, Ls 20 - par 14%, Ls 50 - par 5%, Ls 100 - par 29%, Ls 500 - par 66%. Šādas izmaiņas izraisa pieprasījuma maiņa. Latvijas Banka emitē naudu ar Latvijas banku starpniecību, bet bankas izvēlas to nominālu banknotes un monētas, kuras vēlas to klienti - noguldītāji, firmas, valsts iestādes (algu izmaksām) u.c.

1. tabula. Papīra naudas zīmes apgrozībā

 

2000. gada 1. jūlijā

2001. gada 1. jūlijā

Summas
relatīvās
pārmaiņas
(%)

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Ls 5

45 194.9

11

47 289.2

10

+5

Ls 10

82 370.4

20

78 256.9

16

-5

Ls 20

144 237.4

34

164 671.7

35

+14

Ls 50

53 536.0

13

56 216.3

12

+5

Ls 100

67 324.2

16

86 671.0

18

+29

Ls 500

25 881.5

6

42 931.0

9

+66

Kopā banknotes

            
   418 544.4

            
100

           
476 036.1

               100

      
+14

2. tabula. Monētas apgrozībā

 

2000. g. 1. jūlijā

2001. g. 1. jūlijā

Summas
relatīvās
pārmaiņas
(%)

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Ls 2

6 997.1
no tiem bimetāla 
4 288.9

29
bimetāla 
16

 6 314.9
no tiem bimetāla 
4 928.4

26
bimetāla 
20

      -10
bimetāla +15

Ls 1

7 119.9

30

     7 975.4

33

+12

50 santīmu

3 667.2

16

3 908.0

16

+7

20 santīmu

1 875.2

8

1 969.0

8

+5

10 santīmu

1 209.0

5

1 253.4

5

+4

5 santīmi

902.4

4

949.1

4

+5

2 santīmi

684.3

3

753.6

3

+10

1 santīms

608.2

3

662.4

3

+9

Jubilejas
monētas

532.3

2

570.9

2

+7

Kopā monētas

           23 595.6

           
100

         
24 356.7

                100

           
 +3