Publicēts: 17.05.2001. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2001. gada 17. maijā


Latvijas Bankas padome 17. maija sēdē nolēma nemainīt refinansēšanas, banku noguldījumu Latvijas Bankā un lombarda kredīta procentu likmes.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:
- refinansēšanas procentu likme - 3.5% gadā;
- banku noguldījumu Latvijas Bankā procentu likmes:
            - septiņām dienām - 1.5% gadā,
            - četrpadsmit dienām - 1.75% gadā;
- lombarda kredīta procentu likmes:
            - līdz 10 dienām - 5.5% gadā,
            - 11.-20. dienā - 6.5% gadā,
            - sākot no 21. dienas - 7.5% gadā.

Latvijas Bankas padome atļāva a/s "Parekss-banka" atvērt pārstāvniecību Baku, Azerbaidžānas Republikā, un akciju komercbankai "Baltijas Tranzītu banka" - Maskavā, Krievijas Federācijā.

Latvijas Bankas padome arī veica grozījumus "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumos" (stājas spēkā ar 2001. gada 1. jūliju) un nelielu redakcionālu grozījumu "Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumos".

Grozījumi "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumos" pamatā saistīti ar "Finansu un kapitāla tirgus komisijas likuma" stāšanos spēkā un citām izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

2001. gada 1. jūlijā saskaņā ar "Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumu" Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvalde tiks iekļauta Finansu un kapitāla tirgus komisijā.  Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas licencēšana, kas pašlaik ir Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes pārziņā, pēc minētā likuma stāšanās spēkā būs Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldes pārziņā. Šīs pārmaiņas atspoguļotas noteikumu tekstā un pielikumos. Noteikumu tekstā veikti arī grozījumi, norādot Finansu un kapitāla tirgus komisiju kā institūciju, kas ir tiesīga atsaukt licenci kredītiestādes darbībai.

Noteikumos iestrādātas arī normas, kas jāievēro ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas veicējiem saistībā ar likumu "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" un Ministru kabineta "Noteikumiem par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un ziņošanas kārtību".