Publicēts: 02.05.2001. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2001. gada 2. maijā

Bankām, kurām atļauts pieņemt fizisko personu noguldījumus, saskaņā ar "Kredītiestāžu likuma" 93. pantu savas pirmā, otrā un trešā ceturkšņa beigu bilances ir jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" attiecīgi līdz 1. maijam, 1. augustam un 1. novembrim.

Bankas, kurām šobrīd atļauts piesaistīt fizisko personu noguldījumus, sarindotas pēc bilances posteņa "Kapitāls un rezerves" lieluma saskaņā ar laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" banku publicētajām 2001. gada 31. marta bilancēm.


Nr.
p. k.

 

Banka

 

Kapitāls un rezerves
(tūkst. latu)

1. A/s "Parekss-banka" 49 781
2. A/s "Latvijas Unibanka" 47 235
3. A/s "Hansabanka" 31 645
4. A/s "Rietumu Banka" 14 468
5. A/s "Vereinsbank Rīga" 13 837
6. A/s "Saules banka" 8 335
7. Valsts a/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" 8 231
8. A/s "Pirmā Latvijas Komercbanka" 7 031
9. A/s "Latvijas Ekonomiskā komercbanka" 5 912
10. A/s "Multibanka" 4 732
11. A/s "Māras banka" 4 457
12. A/s "Ogres komercbanka"   4 080
13. A/s "VEF banka"  3 672
14. A/s "Latvijas tirdzniecības banka" 3 196
15. A/s "Trasta komercbanka" 2 526
16. A/s "Baltijas Starptautiskā banka" 2 469
17. A/s "Aizkraukles banka" Nav publicējusi
18. Akciju komercbanka "Baltijas Tranzītu banka" Nav publicējusi
19. A/s "Latvijas Krājbanka" Nav publicējusi
20. A/s banka "Paritāte" Nav publicējusi
21. Merita Bank Plc. Rīgas filiāle Nav nodalīts