Publicēts: 10.04.2001. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2001. gada 10. aprīlī

Laika posmā no 2000. gada 1. aprīļa līdz 2001. gada 1. aprīlim apgrozībā  esošās  skaidrās naudas apjoms pieaudzis par 17% un šī gada 1. aprīlī veidoja 476.4 milj. latu.

452.7 milj. latu jeb 95% kopējā naudas apjomā ir papīra naudas zīmes, pārējo daudzumu veido monētas. No visu papīra naudas zīmju kopsummas Ls 5 naudas zīmes veido 10%, Ls 10 - 17%, Ls 20 - 35%, Ls 50 - 12%, Ls 100 - 18%, Ls 500 - 8%. No monētu kopsummas Ls 2 veido 26% (bimetāla divlatnieki - 20%, citi - 6%), Ls 1 - 33%, Ls 0.50 - 16%, Ls 0.20 - 8%, citas monētas - 2-5% katrs nomināls.

Pēc skaita visvairāk apgrozībā ir neliela nomināla banknotes: Ls 5 - 9 milj. banknošu, Ls 10 - 8 milj., Ls 20 - 8 milj., Ls 50 - 1 milj., Ls 100 - 830 tūkst., Ls 500 - 72 tūkst. Tas pats attiecas uz monētām: viena un divu santīmu monētas pēc skaita apgrozībā ir 65 un 37 milj., bet 50 santīmu monētas - 7 milj., Ls 1 - 7.7 milj., Ls 2 - 3.1 milj. Apgrozībā laisti arī 16 tūkst. Ls 100 zelta apgrozības monētu.

1. tabulā redzams, ka Ls 10 naudas zīmju daudzums gada laikā ir sarucis par 0.8%. Pārējo banknošu apjoms pieaudzis: Ls 5 - par 5%, Ls 20 - par 20%, Ls 50 - par 4%, Ls 100 - par 34%, Ls 500 - par 62%. Šādas izmaiņas izraisa pieprasījuma maiņa. Latvijas Banka emitē naudu ar Latvijas banku starpniecību, bet bankas izvēlas to nominālu banknotes un monētas, kuras vēlas to klienti - noguldītāji, firmas, valsts iestādes (algu izmaksām) u.c.

1. tabula. Papīra naudas zīmes apgrozībā

 

2000. gada 1. aprīlī

2001. gada 1. aprīlī

Summas
relatīvās
pārmaiņas
(%)

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Ls 5

43 078.7

11

45 138.2

10

+5

Ls 10

77 963.4

20

77 366.7

17

-0.8

Ls 20

130 605.3

33

156 223.6

35

+20

Ls 50

52 737.9

14

55 050.3

12

+4

Ls 100

61 825.7

16

82 986.6

18

+34

Ls 500

22 152.5

6

35 959.0

8

+62

Kopā banknotes

            
   388 363.5

            
100

           
452 724.4

               100

      
+17

2. tabula. Monētas apgrozībā

 

2000. g. 1. aprīlī

2001. g. 1. aprīlī

Summas
relatīvās
pārmaiņas
(%)

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Ls 2

6 637.0
no tiem bimetāla 
3 676.5

29
bimetāla 16

6 279.0
no tiem bimetāla 
4 836.5

26
bimetāla -
20

      -5.4

bimetāla +32

Ls 1

6 952.9

31

     7 684.3

33

+11

50 santīmu

3 576.0

16

3 730.4

16

+4

20 santīmu

 1 745.4

8

1 889.6

8

+8

10 santīmu

1 140.4

5

1 217.6

5

+7

5 santīmi

869.6

4

932.1

4

+7

2 santīmi

669.6

3

740.3

3

+11

1 santīms

597.1

2

652.0

3

+9

Jubilejas
monētas

530.6

2

564.6

2

+6

Kopā monētas

           22 718.6

           
100

         
23 689.9

                100

           
 +4