Publicēts: 02.04.2001. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2001. gada 2. aprīlī

Saskaņā ar "Kredītiestāžu likumu" visām bankām 2000. gada pārskati bija jāiesniedz Latvijas Bankai līdz šī gada 31. martam.

Visas darbojošās bankas gada pārskatu ir iesniegušas noteiktajā laikā. Tās sarindotas pēc bilances posteņa "Kapitāls un rezerves" lieluma 2000. gada pārskatos.

 


Nr. p.k. Banka 2000. gada pārskata auditors Kapitāls un rezerves
31.12.2000.
(tūkst. latu)

1. A/s "Parekss-banka" Arthur Andersen 47 854
2. A/s "Latvijas Unibanka" PricewaterhouseCoopers 44 602
3. A/s "Hansabanka" Deloitte & Touche Tohmatsu International 30 387
4. A/s "Vereinsbank Rīga" Arthur Andersen 13 501
5. A/s "Rietumu banka" Deloitte & Touche Tohmatsu International 10 723
6. A/s "Aizkraukles banka" Deloitte & Touche Tohmatsu International 9 893
7. Valsts a/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" KPMG Latvia SIA 8 194
8. Akciju komercbanka "Baltijas Tranzītu banka" Deloitte & Touche Tohmatsu International 7 548
9. A/s "Saules banka" Deloitte & Touche Tohmatsu International 7 529
10. A/s "Pirmā Latvijas Komercbanka" Deloitte & Touche Tohmatsu International 6 625
11. A/s "Latvijas Ekonomiskā komercbanka" Deloitte & Touche Tohmatsu International 5 131
12. A/s "Latvijas Krājbanka" Arthur Andersen 4 931
13. A/s "Multibanka" Deloitte & Touche Tohmatsu International 4 550
14. A/s "Māras banka" Deloitte & Touche Tohmatsu International 4 358
15. A/s "Ogres komercbanka" PricewaterhouseCoopers 3 936
16. A/s komercbanka "VEF banka" Deloitte & Touche Tohmatsu International 3 689
17. A/s "Latvijas tirdzniecības banka" PricewaterhouseCoopers 3 045
18. A/s banka "Paritāte" KPMG Latvia SIA 2 949*
19. A/s "Trasta komercbanka" Ernst & Young 2 649
20. A/s "Baltijas Starptautiskā banka" KPMG Latvia SIA 2 463
21. A/s "Latvijas Biznesa banka" Deloitte & Touche Tohmatsu International 2 095
22. Merita Bank Plc Rīgas filiāle KPMG Latvia SIA Nav nodalīts **

* Auditoru atzinums par gada pārskatu ir ar piezīmi.

** Somijas banka Merita Bank Plc ir iesniegusi Rīgas filiāles finanšu pārskatu. Tajā kapitāls nav nodalīts, jo par nodaļas saistībām atbild Somijas banka Merita Bank Plc ar visu tās kapitālu. Saskaņā ar "Kredītiestāžu likumu" Merita Bank Plc Rīgas filiālei jāiesniedz visas bankas gada pārskats. Tā kā Somijas normatīvie akti paredz citādu gada pārskatu apstiprināšanas kārtību un termiņus, Merita Bank Plc gada pārskats iesniedzams pēc tā apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā jūlija beigās.

 

Atgādinām, ka bilances postenī "Kapitāls un rezerves" tiek uzrādīti akcionāriem piederošie līdzekļi, kas ieguldīti bankas pamatkapitālā un kas uzkrāti vai zaudēti bankas darbības rezultātā.

Ja ir vēlme ko vairāk uzzināt par kādas atsevišķas bankas darbu un finansiālo stāvokli, jālūdz, lai tā iepazīstina ar pilnu pagājušā gada pārskatu, kam pievienots auditoru atzinums. "Kredītiestāžu likums" nosaka, ka jau no 1. aprīļa jebkurai ieinteresētai personai jābūt iespējai bankā iegūt pilnu gada pārskata tekstu par maksu, kas nepārsniedz pavairošanas izdevumus. Savukārt saīsināts gada pārskats ar pilnu auditoru atzinumu bankām jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" līdz šī gada 1. maijam.