Publicēts: 16.03.2001. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2001. gada 16. martā


16. martā Latvijas Bankā notika Latvijas Ekonomikas skolotāju asociācijas organizētās Latvijas skolēnu biznesa ekonomisko pamatu olimpiādes uzvarētāju apbalvošana.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas balvas - medaļas un diplomus - saņēma valsts olimpiādes uzvarētāji. Pirmo vietu valsts olimpiādē izcīnījusi Valmieras ģimnāzijas skolniece Lita Prātiņa (skolotājs Mihails Siņicins). Otrās vietas ieguvēji ir divi - vēl viens Valmieras ģimnāzijas pārstāvis Edgars Rencis (skolotājs Mihails Siņicins) un Limbažu 3. vidusskolas skolnieks Mareks Minalto (skolotāja Laimrota Surska). Trešās vietas ieguvēji ir trīs Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolnieki: Jānis Spriņģis, Sergejs Saksonovs un Jānis Bērziņš (skolotāja Biruta Brangule).

Latvijas Bankas balvu saņēma katra rajona (arī Rīgas pilsētas rajonu un priekšpilsētu) labākais skolēns šī mācību priekšmeta olimpiādē - kopā 32 jaunieši. Latvijas Banka, novērtējot skolēnu ieguldīto darbu šo rezultātu sasniegšanā un vēloties stiprināt viņu zināšanas makroekonomikas un centrālās bankas darbības jomā, dāvā laureātiem ceļojumu no Latvijas Bankas uz Eiropas Centrālo banku un Vācijas centrālo banku Deutsche Bundesbank Frankfurtē pie Mainas. Brauciens paredzēts 2001. gada augustā, un tā mērķis ir izglītojoša rakstura tikšanās minētajās centrālajās bankās un citās organizācijās un uzņēmumos. Viena no apmeklējamām vietām būs Vācijas centrālās bankas monetārais muzejs. Tā ir unikāla izglītojoša iestāde, kura piedāvā cilvēkam pašam ar dažādu interaktīvu, tehniski vairāk vai mazāk sarežģītu uzskates līdzekļu un metožu palīdzību iepazīt monetārās un valūtas operāciju politikas lomu valsts ekonomikā. Skolēnus braucienā pavadīs ekonomiskās izglītības organizācijas "Junior Achievement - Latvija" programmu direktore, Latvijas Ekonomikas skolotāju asociācijas viceprezidente Vita Diķe. Tā reizē ir arī Latvijas Bankas atzinība viņai un viņas pārstāvētajām organizācijām par daudzajiem kopīgi veiktajiem darbiem.

Latvijas Bankas velte nav tikai dāvana, bet arī sava veida līgums. Katrs no laureātiem tiks aicināts iekrāt pēc iespējas vairāk informācijas par centrālo banku darbības principiem, Eiropas Monetāro sistēmu un eiro ieviešanu, lai darītu to zināmu citiem sava rajona iedzīvotājiem.

Latvijas Banka, pildot savus tiešos uzdevumus, par vienu no ļoti svarīgiem mērķiem uzskata atbalstu sabiedrībai, īpaši skolotājiem un skolēniem, finanšu un ekonomiskās izglītības ieguvē. Tādējādi mēs ieguldām savu daļu tajā darbā, ko veic skolas, Izglītības un zinātnes ministrija, "Junior Achievement - Latvija" un citas izglītības laukā darbojošās organizācijas. Grāmata vidusskolām "Biznesa pamati", mācību materiāls sākumskolām (pirmās ekonomiskās zinības) "Es, ģimene un pasaule", videofilma un multimediju kompaktdisks "Nauda un finanšu institūcijas", TV raidījuma "Kā bankā" izglītojošo sižetu videoizlase, lekcijas par naudas un banku sistēmu ekonomiskās izglītības organizācijai "Junior Achievement - Latvija" rīkotajos kursos ekonomikas skolotājiem un vidusskolēniem - nebūt nav visi Latvijas Bankas vai ar tās līdzdalību padarītie darbi finanšu un ekonomikas izglītībā. Arī labāko jauno ekonomistu brauciens uz Eiropas finanšu galvaspilsētu ir veids, kā vairot nākamo studentu zināšanas un reizē arī veicināt interesi par šo dzīves jomu un attiecīgo mācību priekšmetu visos Latvijas rajonos un skolās.


LATVIJAS RAJONU LABĀKIE SKOLĒNI BIZNESA EKONOMISKAJOS PAMATOS 2000./2001. MĀCĪBU GADĀ 

Skolēns

Rajons

Skola

 

 

 

Rinalds Plinta

Aizkraukles 

Aizkraukles 2. vidusskola

Baiba Lazdiņa

Alūksnes

Alūksnes Valsts ģimnāzija

Jānis Saulītis

Balvu

Rugāju vidusskola

Marita Šimakova

Bauskas

Iecavas vidusskola

Laura Jermacāne

Cēsu

Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija

Natālija Rasseiko

Daugavpils

Daugavpils Krievu ģimnāzija

Inita Diļevska              

Dobeles

Dobeles pilsētas ģimnāzija

Aļesja Loseva

Gulbenes

Gulbenes 2. vidusskola

Zigmunds Elstiņš

Jēkabpils

Jēkabpils 3. vidusskola

Viesturs Lācis

Jelgavas 

Jelgavas 1. ģimnāzija

Arnis Juraga

Krāslavas

Krāslavas ģimnāzija

Signe Luksa      

Kuldīgas

Kuldīgas Centra vidusskola

Nauris Jūrmalis

Liepājas

Grobiņas vidusskola 

Mareks Minalto

Limbažu

Limbažu 3. vidusskola

Aija Repša

Ludzas

Kārsavas pilsētas ģimnāzija

Zane Ratniece

Madonas

Madonas ģimnāzija

Kirils Kutuzovs    

Ogres

Ķeguma komercnovirziena vidusskola

Raivis Znotiņš

Preiļu

Preiļu Valsts ģimnāzija

Jānis Krišāns

Rēzeknes

Rēzeknes komercskola

Jānis Spriņģis

Rīgas pilsētas Centra rajons

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Irina Uminska

Rīgas pilsētas Kurzemes rajons

Daugavgrīvas vidusskola

Didzis Bērziņš

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsēta

Rīgas komercskola

Juris Platacis

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsēta

Rīgas 84. vidusskola

Indulis Ķerus

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsēta

Rīgas Angļu ģimnāzija

Sergejs Sņegirevs

Rīgas pilsētas Ziemeļu  rajons

Puškina licejs

Jānis Baiže

Rīgas rajons un Jūrmala

Siguldas Valsts ģimnāzija

Zane Stankute

Saldus

Saldus 2. vidusskola

Ildze Erķena

Talsu

Talsu ģimnāzija

Liene Znotiņa

Tukuma

Kandavas internātvidusskola

Zigmārs Ziemelis

Valkas

Smiltenes ģimnāzija

Lita Prātiņa

Valmieras

Valmieras ģimnāzija

Andris Krauze

Ventspils

Ugāles vidusskola