Publicēts: 14.03.2001. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2001. gada 14. martā


Latvijas Banka laidusi apgrozībā 1 lata sudraba piemiņas monētu "Zeme" jaunas nacionālās  monētu programmas "Latvija. Laikmetu grieži un laikmetu vērtības" sērijas "Pamati" ietvaros. Monēta ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā.

Pirms diviem gadiem Latvijas Banka pabeidza darbu pie iepriekšējās nacionālās monētu programmas - astoņu monētu sērijas "Rīga - 800". Sudrabā tika iekalts katrs no Rīgas gadsimtiem, sērijas astoņas monētas iemūžina Rīgas vērtības - tās cilvēkus un viņu radīto. Jaunā, līdz šim plašākā nacionālā monētu programma būs veltīta Latvijai, attēlojot tās cilvēkus un vēsturi gan Eiropas, gan pasaules kontekstā, iemūžinot vēstures un kultūras, nacionālas un pārnacionālas vērtības.

Monētu programmas "Latvija. Laikmetu grieži un laikmetu vērtības" koncepciju izstrādāja Latvijas Bankas Monētu dizaina komisija - Ilmārs Blumbergs, Imants Lancmanis, Modris Ģelzis, Jānis Stradiņš, Ramona Umblija, Latvijas Bankas pārstāvji Maruta Brūkle, Uldis M. Klauss, Brunis R. Rubess. Komisiju vada Latvijas Bankas mākslinieciskais konsultants Laimonis Šēnbergs. Pirms apstiprināšanas Valsts prezidentes amatā šajā darbā piedalījās arī  Vaira Vīķe-Freiberga.

Programmu veidos četras triju monētu sērijas. Pirmā sērija ir "Pamati", kas būs veltīta mūžīgajām vērtībām. Nākamās sērijas stāstīs par Latvijas vēsturi, likteni, valsts tapšanu. Veiksmīgas programmas realizācijas un būtisku ierosinājumu gadījumā sērijas būs iespējams paplašināt, resp., pašreizējā skaitliskā koncepcija 4x3 ir atvērta un tajā iespējamas korekcijas.

Visu programmas monētu aversos redzēsim tēmu simbolizējošus un programmas kompozicionālu viengabalainību veidojošus motīvus. Lai monētas būtu saturiski blīvākas, ar lielāku tematisko un emocionālo slodzi, tradicionāli monētu aversos attēlotais Latvijas Republikas lielais ģerbonis tiks izmantots tikai saturiski atbilstošā gadījumā.

Sērijas "Pamati"  virzītājtēma ir tauta, kas nāk ar savām mantotām garīgām un mantiskām bagātībām (folklora, mitoloģija) un tradīcijām. Motīvi veido klasisko trijstūri: zeme - debess - dievības. Šie temati tiks atspoguļoti sērijas monētu reversos, un šādi arī būs monētu nosaukumi. Simboli un sižeti tiek izvēlēti tā, lai tie būtu maksimāli atpazīstami arī citur pasaulē. Visu triju šīs sērijas monētu aversos būs attēloti etnogrāfisko rakstu elementi. Nākamo sērijas monētu "Debess" paredzēts laist apgrozībā vēl šogad, pirms Ziemassvētkiem.

Sērijas "Pamati" pirmās monētas "Zeme" aversā plastiskā kompozīcijā kārtoti ornamentu elementi, kuri viegli atpazīstami un kuru sākotne rodama Eiropas tautu un indoeiropiešu kopīgajā mantojumā. Mitoloģiskā cilme ļauj tiem simbolizēt pasaules ainu - zemi, debesis, dabas parādības, gadalaiku un diennakts stundu maiņu -, bet struktūra atbalso cilvēka dzīves ritmu un zemnieka darba ciklisko dabu. Monētas reversā stilizēti attēlotās zemes bagātīgais reljefs rada asociācijas ar zemi kā spēka avotu, barotāju, sargātāju, bet rijas ēka - ar zemes dotajām bagātībām. Kompozīcijas kārtojums uzrunā mierīgi un pārliecinoši, gluži kā Latvijas ainava, kurā valda samērs un harmonija.

Monētas "Zeme" dizainu izstrādājis Juris Petraškevičs, tās ģipša modeli veidojusi Ligita Franckeviča. Iespējams, ka katras monētu sērijas mākslinieciskās koncepcijas un dizaina  izstrādei tiks pieaicināti dažādi mākslinieki. Mākslinieciskās koncepcijas izstrādei Monētu dizaina komisija sagatavo pamattēmas un sižetus un iesaka tās māksliniekiem, rosinot autorus arī pašus iesniegt savus priekšlikumus, ja tādi šķiet nepieciešami koncepcijas un dizaina veiksmīgākam risinājumam.