Publicēts: 22.02.2001. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2001. gada 22. februārī

Latvijas Banka laiž apgrozībā jaunas, no iepriekšējām nedaudz atšķirīgas 5 latu naudas zīmes. Iepazīstinām Jūs ar jauno banknoti, tās drošības pazīmēm, kā arī sniedzam atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar jaunas naudas zīmes laišanu apgrozībā. 

Kādēļ nepieciešamas jaunas 5 latu naudas zīmes?

Jaunu 5 latu naudas zīmju laidienu bija nepieciešams nodrukāt, lai varētu apmierināt pieprasījumu pēc visiem naudas zīmju nomināliem. Skaidrās naudas apgrozībā Latvijā pieprasītākās no banknotēm ir 5 latu naudas zīmes. 2001. gada 1. janvārī apgrozībā bija 9 milj. 5 latu banknošu. Tāpēc šīs naudas zīmes arī visātrāk nolietojas (naudas zīmes mūžs atkarībā no lietošanas intensitātes ir apmēram 2-5 gadi). Latvijas Banka rūpējas, lai apgrozībā būtu tīra un kvalitatīva nauda. Piemēram, 2000. gadā no apgrozības izņemti un iznīcināti 7 milj. 5 latu banknošu, kopš 1993. gada pavisam - 66 milj. banknošu. 

 

Ar ko atšķiras jaunā naudas zīme? 

 

 

 

 

 

Būtiskākā izmaiņa, salīdzinot ar 1996. gada laidiena banknoti, ir jauna naudas zīmes drošības pazīme. Tāpat kā nesen apgrozībā laistajā 10 latu banknotē, arī jaunajā pieclatniekā ieviests jaunais pretviltošanas elements - reljefa vertikāla josla ar četrreiz atkārtotu dažādas tonalitātes nominālu. Tā atrodas naudas zīmes priekšpusē, kreisajā apakšējā stūrī. Katra nomināla "5" tonalitāte atšķirīgi mainās atkarībā no apskates leņķa.

Trīs pārējās izmaiņas neattiecas uz naudas zīmes drošību.

Jaunās naudas zīmes nodrukāšanas gads ir 2001. Nomināls "5" naudas zīmes priekšpuses kreisajā apakšējā stūrī ir nedaudz mazāks kā uz iepriekšējām banknotēm. Turklāt mainījies fons, uz kura tas uzdrukāts - sīku vertikālu uzrakstu "Latvijas Banka" vietā ir smalkas horizontālas līnijas. Citu atšķirību kā drošības pazīmju, tā dizaina ziņā jaunajai naudas zīmei salīdzinājumā ar iepriekšējo nav.

 

 

Kādēļ jaunajā naudas zīmē ir izmaiņas?

 

Kaut arī naudas viltošana Latvijā nav nozīmīga problēma, tomēr jauno tehnoloģiju attīstība prasa pievērst banknošu un monētu aizsardzībai arvien lielāku uzmanību. Iespiežot jaunas banknotes, Latvijas Banka pastiprina to drošību ar jauniem pretviltošanas elementiem. 

 

Vai esošās naudas zīmes nepieciešams mainīt pret jaunajām?

Apgrozībā turpmāk atradīsies trīs laidienu - 1992., 1996. un 2001. gada - pieclatnieki. Visas trīs šīs naudas zīmes ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. Latvijas Banka turpinās izņemt no apgrozības un iznīcināt tikai tās naudas zīmes, kuras zaudējušas kvalitāti. Tātad arī kvalitatīvi iepriekšējo laidienu pieclatnieki, nonākot Latvijas Bankā, netiks iznīcināti, bet caur bankām nonāks cilvēku lietošanā. Cilvēkiem nav nekāda nepieciešamība mainīt vecās naudas zīmes pret jaunajām. Jāatzīmē, ka 1992. gadā drukātās un 1993. gadā apgrozībā laistās 5 latu banknotes Latvijas Bankas naudas šķirošanas procesā vairs nonāk visai reti. 

 

Kad jaunā naudas zīme nonāks cilvēku rokās?

 

Lēmums par šo naudas zīmju laišanu apgrozībā ir pieņemts, tā ka varētu šo naudas zīmi bankā saņemt jau rīt. Latvijas Banka emitē naudu ar Latvijas banku starpniecību. Bankas izvēlas to nominālu naudas zīmes, kuras vēlas to klienti - noguldītāji, firmas un valsts iestādes (algu izmaksām) u.c. Turpmāk Latvijas Banka izsniegs bankām trīs veidu piecu latu banknotes. Tātad cilvēkiem, saņemot naudu bankās, veikalos, pastā un citur, var gadīties kā iepriekšējo, tā jaunā laidiena pieclatnieki. 

 

Kur drukāti jaunie pieclatnieki?

Jaunās 5 latu banknotes iespiestas turpat, kur līdzšinējā Latvijas nauda - Vācijā, spiestuvē Giesecke&Devrient. Naudas reformas laikā spiestuves izvēlē tika ieguldīts liels darbs, un mūsu kvalitātes prasības tā apmierina: mūsu nauda ir gan kvalitatīva, gan droša.  

 

Vai gaidāmas citas jaunas banknotes un izmaiņas to dizainā?

 

Ja būs nepieciešams piedrukāt cita nomināla naudas zīmes, tad arī tajās paredzama jaunu pretviltošanas elementu izmantošana, bet ne būtiskas pārmaiņas naudas dizainā. 

 

 

Vai lata naudas zīmju viltošana ir problēma?

Pēc daudzu speciālistu atzinuma, Latvijas nauda ir viena no pret viltojumiem vislabāk aizsargātajām pasaulē. To nodrošina daudzie pretviltošanas elementi, un viltojumu skaits gadā ir neliels. Naudas viltošana nerada nekādus draudus Latvijas tautsaimniecībai.

Gadā Latvijā atklāj tikai dažus desmitus viltotu banknošu. Viltojumus lielākoties mēģina izgatavot ar jaunāko tehnikas sasniegumu - krāsu kopētāju, skeneru u.c. palīdzību, taču daži naudas viltotāji vēl arvien izmanto arī pavisam primitīvus paņēmienus.

Lati ir apgrozībā gandrīz astoņus gadus. No šajā laikā atklātajiem viltojumiem tikai 2.8% ir viltotas papīra naudas zīmes. 2000. gadā no apgrozības izņemta viltota nauda aptuveni Ls 14 280 apjomā, kas ir tikai 0.003% no kopējā likumīgās naudas daudzuma apgrozībā. Kopā šajos astoņos gados fiksēti 645 piecu latu banknošu viltojumi. 

 

Vai naudas viltošana ir smags noziegums, un kāds sods par to gaida?

Latvijas Republikas Krimināllikuma 192. pants "Viltotas naudas un valsts vērtspapīru izgatavošana vai izplatīšana" iekļauts Krimināllikuma nodaļā "Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā". Par viltotu Latvijas Bankas naudas zīmju, monētu, valsts vērtspapīru vai ārvalstu valūtas izgatavošanu nolūkā to izplatīt, kā arī par šāda viltojuma izplatīšanu noteiktais sods ir brīvības atņemšana uz laiku no 3 līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no 8 līdz 20 gadiem, konfiscējot mantu.

Viltojums ir apgrozībā esošajām naudas zīmēm līdzīgu papīra naudas zīmju un monētu izgatavošana jebkādiem līdzekļiem. Viltojuma izplatīšana ir viltotas naudas "laišana apgrozībā", samaksājot par precēm vai pakalpojumiem, atmaksājot parādu, dāvinot vai citā veidā. 

 

Kā var iepazīties ar lata drošības pazīmēm?

Latvijas Banka pēc dažāda nomināla naudas zīmju laišanas apgrozībā informē sabiedrību par naudas zīmju drošību ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību. Turklāt gadījumos, kad ticis atklāts kāds jauns viltotāju paņēmiens, esam aicinājuši cilvēkus pārbaudīt savu naudu, vēršot uzmanību uz konkrētajām viltojumu pazīmēm.

Plaša informācija par Latvijas naudu, tostarp pretviltošanas elementiem, atrodama Latvijas Bankas interneta mājas lapā Latvijas nauda. Cilvēki par neskaidrībām šais jautājumos var vērsties arī Latvijas Bankas centrālajā ēkā Rīgā vai tās filiālēs Daugavpilī, Liepājā, Rēzeknē un Valmierā. 

 

Ko darīt, ja saņemat viltotu naudas zīmi vai monētu?

Lai cik labi aizsargāta un droša ir kādas valsts nauda, noziedznieki to mēģina viltot, un viltojumi var nonākt iedzīvotāju rokās. Ja cilvēks atklājis savā makā nokļuvušu viltotu naudas zīmi, tā līdz ar informāciju par viltojuma iegūšanas apstākļiem (ja tie ir konstatējami) nododama policijai. Jāuzsver, ka Latvijas Banka tāpat kā centrālās bankas citās valstīs viltotu naudu pret īstu nemaina - citādi tā atbalstītu viltotājus. 

 

Vai viltotas naudas nodošana tiek materiāli kompensēta?

Vienīgi tiesājot konkrētā viltojuma autorus, ražotājus un izplatītājus, pastāv iespēja atlīdzināt piekrāpto cilvēku zaudējumus. Taču, nododot viltojumu varasiestādēm, cilvēks izdara pakalpojumu pārējiem likumīgajiem naudas lietotājiem, neslēpjot un neveicinot noziegumu un palīdzot to atklāt. Vēlreiz uzsveram, ka viltojumu skaits pret naudas daudzumu apgrozībā ir ārkārtīgi neliels, turklāt viltojumi parasti ir viegli atklājami. Tādēļ, naudu  pārbaudot, cilvēki paši sevi var pasargāt no nepatīkamiem pārsteigumiem. 

 

Ko darīt veikalniekiem, kasieriem u.c., ja tiem mēģina "iesmērēt" viltotu naudu - īpaši tad, ja lielāku apjomu? 

 

 

Ja Jūs uzskatāt, ka Jums iedots viltojums, neatdodiet to personai, no kuras to saņēmāt. Ja iespējams, neapdraudot sevi, aizturiet viltojuma devēju. Ziņojiet policijai. Iegaumējiet naudas devēja izskatu, pierakstiet naudas zīmju numurus un, ja iespējams, arī viltojuma devēja transportlīdzekļa pazīmes. Viltotās naudas zīmes nododamas tikai policijai vai citām tiesībsargājošām iestādēm.

 

Ko darīt, ja, veicot maksājumu, jauno naudas zīmi atsakās pieņemt?

Kā jaunā, tā iepriekšējo paraugu 5 latu naudas zīme ir oficiāls maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. Ja cilvēks kārto maksājumu veikalā, iestādē vai ar kādu citu juridisku personu un tā atsakās pieņemt piecu latu vai cita nomināla apgrozībā esošu lata naudaszīmi, tad par šo faktu būtu jāinformē Valsts ieņēmumu dienests. Administratīvo pārkāpumu kodeksā vainīgajām personām par šādu pārkāpumu paredzēts naudas sods līdz 50 latiem. Sods pieaug, ja šāda darbība konstatēta atkārtoti. 

 

 Jaunās 5 latu naudas zīmes pretviltošanas elementi

1. Metalizēta josla ar uzrakstiem Ls 5 un hologrammām - iestrādāta naudas zīmes aizmugurē un nepārtraukta caurauž to no vienas malas līdz otrai, bet tikai daļēji saredzama papīra virspusē. Pilnībā tā saredzama pret gaismu.

2. Ūdenszīme - latviešu tautumeitas profils - atrodas naudas zīmes baltajā malā un saredzama pret gaismu.

3. Jaunums! - reljefa vertikāla josla ar četrreiz atkārtotu dažādas tonalitātes nominālu "5", kas atrodas naudas zīmes priekšpusē, kreisajā apakšējā stūrī. Katra nomināla "5" tonalitāte atšķirīgi mainās atkarībā no apskates leņķa.

4. Caurskata zīme - stilizēta ozola lapa - atrodas naudas zīmes priekšpuses un aizmugures centrālajā daļā. Pret gaismu redzams, ka abas puses sakrīt, veidojot precīzu ozola lapas attēlu.

5. Slēptais attēls - atrodas naudas zīmes priekšpuses labajā malā uz ornamentālās joslas. Slīpā leņķī pret gaismu salasāms naudas zīmes nomināls cipariem.

6. Bezkrāsainas šķiedriņas, kas iestrādātas naudas zīmes papīrā, - redzamas trijās dažādās krāsās ultravioleto staru apgaismojumā.

7. Mikroburtu raksts - tajā izpildīts nominālvērtības uzraksts cipariem naudas zīmes priekšpusē, kreisajā apakšējā stūrī.

8. Tēraudspiedes tehnikā naudas zīmes priekšpusē izpildītie elementi:
- ornamentālā josla labajā pusē,
- sižetiskais attēls centrālajā daļā,
- nominālvērtības uzraksts vārdiem un cipariem kreisajā pusē,
- zīme neredzīgajiem.

9. Ultravioleto staru apgaismojumā luminiscējošā krāsa - ar to iespiesta naudas zīmes sērija un numurs.

10. Pretpavairošanas līnijas - iespiestas naudas zīmes priekšpuses un aizmugures augšējās un apakšējās daļas fonā.