Publicēts: 15.01.2002. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2002. gada 15. janvārī

Laika posmā no 2001. gada 1. janvāra līdz 2002. gada 1. janvārim apgrozībā  esošās  skaidrās naudas apjoms pieaudzis par 15% un šī gada 1. janvārī veidoja 556.0 milj. latu.

529.7 milj. latu jeb 95% kopējā naudas apjomā ir papīra naudas zīmes, pārējo daudzumu veido monētas. No visu papīra naudas zīmju kopsummas Ls 5 naudas zīmes veido 10%, Ls 10 - 15%, Ls 20 - 35%, Ls 50 - 11%, Ls 100 - 19%, Ls 500 - 10%. No monētu kopsummas Ls 2 veido 25% (bimetāla divlatnieki - 20%, citi - 5%), Ls 1 - 34%, Ls 0.50 - 16%, Ls 0.20 - 8%, citas monētas - 2-5% katrs nomināls.

Pēc skaita visvairāk apgrozībā ir neliela nomināla banknotes: Ls 5 - 10.4 milj. banknošu, Ls 10 - 8.1 milj., Ls 20 - 9.2 milj., Ls 50 - 1.2 milj., Ls 100 - 997 tūkst., Ls 500 - 108 tūkst. Tas pats attiecas uz monētām: viena un divu santīmu monētas pēc skaita apgrozībā ir 71.2 un 41.4 milj., bet 50 santīmu monētas - 8.6 milj., Ls 1 - 8.8 milj., Ls 2 - 3.2 milj. Apgrozībā laisti arī 18 tūkst. Ls 100 zelta apgrozības monētu.

Kā redzams no 1. tabulas, Ls 10 naudas zīmju daudzums gada laikā ir sarucis par 1%. Pārējo banknošu apjoms pieaudzis: Ls 5 - par 8%, Ls 20 - par 17%, Ls 50 - par 4%, Ls 100 - par 25%, Ls 500 - par 58%. Šādas izmaiņas izraisa pieprasījuma maiņa. Latvijas Banka emitē naudu ar Latvijas banku starpniecību, bet bankas izvēlas to nominālu banknotes un monētas, kuras vēlas to klienti - noguldītāji, firmas, valsts iestādes (algu izmaksām) u.c.

1. tabula. Papīra naudas zīmes apgrozībā

 

2001. gada 1. janvārī

2002. gada 1. janvārī

Summas
relatīvās
pārmaiņas
(%)

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Ls 5

48 141.6

11

51 930.7 

10

+8

Ls 10

82 068.5

18

81 354.1

15

-1

Ls 20

157 694.0

34

183 946.5

35

+17

Ls 50

56 233.3

12

58 647.2

11

+4

Ls 100

79 479.9

17

99 691.1

19

+25

Ls 500

34 370.0

8

54 175.0

10

+58

Kopā banknotes

457 987.3

      100

529 744.6

    100

+16

2. tabula. Monētas apgrozībā

 

2001. g. 1. janvārī

2002. g. 1. janvārī

Summas
relatīvās
pārmaiņas
(%)

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Ls 2

6 656.9
no tiem bimetāla 
5 022.5

28
bimetāla 
21

 6 472.0
no tiem bimetāla 
5 211.8

25
bimetāla 
20

      -3
bimetāla +4

Ls 1

  7 855.4

32

 8 826.2

34

+12

50 santīmu

 3 790.1

15

 4 286.9

16

+13

20 santīmu

 1 922.2

8

2 170.1

8

+13

10 santīmu

1 243.0

5

1 363.3

5

+10

5 santīmi

937.1

4

1 019.4

4

+9

2 santīmi

732.1

3

827.3

3

+13

1 santīms

645.0

3

712.4

3

+10

Jubilejas
monētas

545.2

2

580.5

2

+7

Kopā monētas

24 327.0

100

26 258.1

100

+8