Publicēts: 14.03.2002. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2002. gada 14. martā

Latvijas Bankas padome kārtējā sēdē nolēma nemainīt refinansēšanas, banku noguldījumu Latvijas Bankā un lombarda kredīta procentu likmes.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:
- refinansēšanas procentu likme - 3.5% gadā;
- banku noguldījumu Latvijas Bankā procentu likmes:
            - septiņām dienām - 3.0% gadā,
            - četrpadsmit dienām - 3.25% gadā;
- lombarda kredīta procentu likmes:
            - līdz 10 dienām - 5.5% gadā,
            - 11.-20. dienā - 6.5% gadā,
            - sākot no 21. dienas - 7.5% gadā.

Latvijas Bankas padome apstiprināja Reini Jakovļevu par Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietnieku. R. Jakovļevs strādā Latvijas Bankā kopš 1993. gada, kopš 1995. gada viņš bija Juridiskās pārvaldes vadītājs un Latvijas Bankas valdes loceklis.

Latvijas Bankas padome apstiprināja Helmūtu Ancānu par Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietnieku. H. Ancāns strādā Latvijas Bankā kopš 1993. gada, kopš 1996. gada viņš ir Monetārās politikas pārvaldes vadītājs un Latvijas Bankas valdes loceklis.

Latvijas Bankas padome arī apstiprināja Hariju Ozolu par Latvijas Bankas valdes locekli. H. Ozols strādā Latvijas Bankā kopš 1993. gada, kopš 1997. gada viņš ir Latvijas Bankas Informācijas sistēmu pārvaldes vadītājs.

Latvijas Bankas valde vada bankas darbu, īstenojot Latvijas Bankas padomes lēmumus naudas politikas un citās bankas darbības jomās. Valdē strādā seši Latvijas Bankas darbinieki: valdes priekšsēdētāja Māra Raubiško, valdes priekšsēdētāja vietnieks Reinis Jakovļevs, valdes priekšsēdētāja vietnieks Monetārās politikas pārvaldes vadītājs Helmūts Ancāns, Valūtas operāciju pārvaldes vadītājs Roberts L. Grava, Grāmatvedības pārvaldes vadītājs Māris Kālis un Informācijas sistēmu pārvaldes vadītājs Harijs Ozols.

Latvijas Bankas padome veica grozījumus "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumos" (stājas spēkā ar 01.04.2002.).

Grozījumi veikti, lai dotu iespēju valūtas maiņas punktu klientiem pirms ārvalstu valūtu pirkšanas vai pārdošanas gūt skaidru un nepārprotamu informāciju par konkrēto darījumu. Apstiprinātie grozījumi paredz, ka tobrīd noteiktajos valūtas pirkšanas un pārdošanas kursos jābūt iekļautām visām tām papildu izmaksām (piemēram, komisijas maksām), kuras sedz klients. Precizētas arī klienta tiesības atteikties no valūtas pirkšanas un pārdošanas darījuma: noteikts, ka klientam ir tiesības atteikties no valūtas pirkšanas vai pārdošanas darījuma jebkurā brīdī līdz tā izpildīšanai vai ja klients, neizejot no darījuma veikšanas vietas, konstatējis, ka darījums neatbilst savstarpējās vienošanās noteikumiem (valūtas veids, daudzums, kurss), vai darījuma rezultātā saņemto naudas zīmju nominālvērtība vai kvalitāte neatbilst klienta prasībām.