Publicēts: 12.04.2002. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2002. gada 12. aprīlī

Laika posmā no 2001. gada 1. aprīļa līdz 2002. gada 1. aprīlim apgrozībā  esošās  skaidrās naudas apjoms pieaudzis par 12% un šī gada 1. aprīlī veidoja 532.8 milj. latu.

506.9 milj. latu jeb 95% kopējā naudas apjomā ir papīra naudas zīmes, pārējo daudzumu veido monētas. No visu papīra naudas zīmju kopsummas Ls 5 naudas zīmes veido 10%, Ls 10 - 15%, Ls 20 - 35%, Ls 50 - 10%, Ls 100 - 19%, Ls 500 - 11%. No monētu kopsummas Ls 2 veido 25% (bimetāla divlatnieki - 20%, citi - 5%), Ls 1 - 33%, Ls 0.50 - 16%, Ls 0.20 - 9%, citas monētas - 2-5% katrs nomināls.

Pēc skaita visvairāk apgrozībā ir neliela nomināla banknotes: Ls 5 - 9.7 milj. banknošu, Ls 10 - 7.6 milj., Ls 20 - 8.8 milj., Ls 50 - 1.1 milj., Ls 100 - 973 tūkst., Ls 500 - 109 tūkst. Tas pats attiecas uz monētām: viena un divu santīmu monētas pēc skaita apgrozībā ir 72 un 42 milj., bet 50 santīmu monētas - 8.5 milj., Ls 1 - 8.6 milj., Ls 2 - 3.1 milj. Apgrozībā laisti arī 19 tūkst. Ls 100 zelta apgrozības monētu.

Kā redzams no 1. tabulas, Ls 10 naudas zīmju daudzums gada laikā ir sarucis par 1% un Ls 50 - par 3%. Pārējo banknošu apjoms pieaudzis: Ls 5 - par 8%, Ls 20 - par 13%, Ls 100 - par 17%, Ls 500 - par 52%. Šādas izmaiņas izraisa pieprasījuma maiņa. Latvijas Banka emitē naudu ar Latvijas banku starpniecību, bet bankas izvēlas to nominālu banknotes un monētas, kuras vēlas to klienti - noguldītāji, firmas, valsts iestādes (algu izmaksām) u.c.

1. tabula. Papīra naudas zīmes apgrozībā

 

2001. gada 1. aprīlī

2002. gada 1. aprīlī

Summas
relatīvās
pārmaiņas
(%)

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Ls 5

45 138.2

10

48 559.9

10

+8

Ls 10

77 366.7

17

76 506.3

15

      -1

Ls 20

156 223.6

35

176 405.2

35

+13

Ls 50

55 050.3

12

53 608.9

10

 -3

Ls 100

82 986.6

18

97 337.1

19

+17

Ls 500

35 959.0

8

54 485.5

             11

+52

Kopā banknotes

452 724.4

100

   506 902.9

100

+12

2. tabula. Monētas apgrozībā

 

2001. g. 1. aprīlī

2002. g. 1. aprīlī

Summas
relatīvās
pārmaiņas
(%)

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Ls 2

6 279.0
no tiem bimetāla
4 836.5

26
bimetāla
20

 

 6 296.6
no tiem bimetāla 5083.0

25
bimetāla
20

        +0.3
bimetāla +5

Ls 1

  7 684.3

33

        8 610.4

33

     +12

50 santīmi

 3 730.4

16

 4 252.0

16

           +14

20 santīmi

 1 889.6

8

2 188.6

9

           +16

10 santīmi

1 217.6

5

1 344.4

5

+10

5 santīmi

932.1

4

1 016.7

4

         +9

2 santīmi

740.3

3

839.2

3

 +13

1 santīms

652.0

3

719.5

3

  +10

Jubilejas monētas

564.6

2

582.9

2

        +3

Kopā monētas

 23 689.9

100

 25 850.3

100

           +9