Publicēts: 29.04.2002. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2002. gada 29. aprīlī

Tuvojoties Latvijas Republikas nacionālās valūtas - lata - atjaunošanas desmit gadu jubilejai, Latvijas Banka pieņēmusi lēmumu kalt jaunu 1 lata apgrozības monētu un pirms diviem mēnešiem izsludināja monētas reversa grafiskā dizaina atklātu konkursu. Tajā bija aicināti piedalīties profesionāli mākslinieki un mākslas studenti.

Konkurss ir bijis veiksmīgs. Tajā tika iesniegti 252 darbi, un žūrija no tiem izraudzījās vienu, kurš tiks izmantots monētas aizmugures puses jeb reversa izveidei. Uzvarēja darbs ar devīzi "Skudra", ko iesniedza autoru grupa: Māris Putns, Artis Zvirgzdiņš un Dāvids Rubīns. Latvijas Banka slēgs līgumu ar konkursa uzvarētājiem par projekta tālāko izstrādi. Autori par minēto darbu saņems konkursa pirmo prēmiju - Ls 1 000.

Žūrija atzinīgi novērtējusi arī vairākus citus darbus un nolēmusi piešķirt:
- divas trešās prēmijas (Ls 500) - Mārim Jansonam par darbu "Ezis" un autoru grupai: Mārim Putnam, Artim Zvirgzdiņam un Dāvidam Rubīnam par darbu "Zirgi";
- trīs veicināšanas prēmijas (Ls 250) - Indulim Martinsonam par darbu "Ar vēju", Zbigņevam Beinarovičam par darbu ar devīzi "992-002" jeb monētu ar Latvijas Bankas pirmās personas pirksta nospiedumu un Sandro Čhaidzem par darbu ar devīzi "Naudas kopšana" jeb monētu ar ūdensrozi.

Konkursa nolikums paredzēja, ka sižetiskajā risinājumā nav iekļaujami konkrētu personu portreti, citos Latvijas Bankas monētu sižetos izmantotie tēli, tautiskie ornamenti un to motīvi.

Monētas aversā atradīsies Latvijas Republikas lielais valsts ģerbonis (kā esošajām apgrozības monētām).

Prēmētie darbi paliks Latvijas Bankas īpašumā, bet pārējos to autori varēs saņemt atpakaļ līdz 2002. gada 15. maijam.

Latvijas Banka pateicas Latvijas māksliniekiem un mākslas studentiem par atsaucību, piedaloties savas valsts naudas veidošanā!