Publicēts: 10.05.2002. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2002. gada 10. maijā


Latvijas Banka laidusi apgrozībā piemiņas monētu "Latvijas Nacionālā bibliotēka" - 1 latu ar bibliotēkas ēkas skici reversā.

Vēl pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu vidū, kad Latvijas Banka gatavoja izlaišanai Rīgas jubilejai veltītas astoņas sudraba monētas, vienu katram pilsētas gadsimtam, Latvijas Bankas Monētu dizaina komisijā radās ideja šo sēriju papildināt ar devīto monētu, kas būtu veltīta pilsētai jaunajā 21. gadsimtā. Nāca ierosinājums uz šīs monētas attēlot Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas projektu, kas kļuvis par vienu no iespējamajiem pilsētas simboliem. Tā kā sagatavošanas darbi bija pārāk laikietilpīgi, šo ieceri esam īstenojuši gadu pēc Rīgas jubilejas.

Lai monēta taptu, tika organizēts slēgts konkurss, un pēc žūrijas komisijas vērtējuma par konkursa uzvarētāju atzina mākslinieka Arņa Kleinberga darbu "Gaismas straume". 

Monētas maksimālā tirāža ir 5 000 eksemplāru.

Monēta ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā.

Nacionālā bibliotēka ir katras sevi cienošas valsts kultūras elements. Latvijas Nacionālā bibliotēka ir valsts pilnīgākā un bagātākā iespieddarbu, rokrakstu un citu garamantu krātuve, bet vēl nav guvusi laikmetīgu veidolu. Tapis jaunās ēkas projekts, kura autors ir pasaulē pazīstamākais latviešu izcelsmes arhitekts Gunārs Birkerts. Bibliotēkas projekta skice, kas attēlo modernās komunikācijas un informācijas pārvaldīšanas mājvietu, apvieno latviešu tautai nozīmīgus simbolus. Stikla kalns ir cilvēka radošajā mūžā pārvaramo grūtību simbols. Savukārt ar Gaismas pili tradicionāli tiek saprasta tautas brīvība un radošais gars, kas jāatbrīvo no apspiestības un nomāktības. Tāpēc gaismas staru plūsma savieno monētas aversu un reversu kā nākotnes cerība.

(Pētera Bankovska teksts monētas apliecinājumā (sertifikātā).)