Publicēts: 23.01.2003. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2003. gada 23. janvārī

Laika posmā no 2002. gada 1. janvāra līdz 2003. gada 1. janvārim apgrozībā esošās skaidrās naudas apjoms pieaudzis par 12% un šī gada 1. janvārī veidoja 622.6 milj. latu.

594.3 milj. latu jeb 95% kopējā naudas apjomā ir papīra naudas zīmes, pārējo daudzumu veido monētas. No visu papīra naudas zīmju kopsummas Ls 5 naudas zīmes veido 9%, Ls 10 - 12%, Ls 20 - 36%, Ls 50 - 9%, Ls 100 - 20%, Ls 500 - 14%. No monētu kopsummas Ls 2 veido 23% (bimetāla divlatnieki - 19%, citi - 4%), Ls 1 - 34%, Ls 0.50 - 17%, Ls 0.20 - 9%, citas monētas - 2-5% katrs nomināls.

Pēc skaita visvairāk apgrozībā ir Ls 5 un Ls 20 banknotes - 10.6 milj. Tālāk seko Ls 10 - 7.4 milj., Ls 100 - 1.2 milj., Ls 50 - 1.1 milj. un Ls 500 - 164 tūkst. banknošu. Apgrozībā visvairāk ir maza nomināla monētas: viena un divu santīmu monētas pēc skaita apgrozībā ir 79.2 un 47.9 milj., bet, piemēram, 50 santīmu monētas - 9.4 milj., Ls 1 - 9.7 milj., Ls 2 - 3.3 milj. Apgrozībā laisti arī 19 tūkst. Ls 100 zelta apgrozības monētu.

Kā redzams no 1. tabulas, Ls 10 naudas zīmju daudzums gada laikā ir sarucis par 9% un Ls 50 - par 8%. Pārējo banknošu apjoms pieaudzis: Ls 5 - par 2%, Ls 20 - par 15%, Ls 100 - par 20%, Ls 500 - par 52%. Šādas izmaiņas izraisa pieprasījuma maiņa. Latvijas Banka emitē naudu ar Latvijas banku starpniecību, bet bankas izvēlas to nominālu banknotes un monētas, kuras vēlas to klienti - noguldītāji, firmas, valsts iestādes (algu izmaksām) u.c.

1. tabula. Papīra naudas zīmes apgrozībā

 

2002. gada 1. janvārī

2003. gada 1. janvārī

Summas
relatīvās
pārmaiņas
(%)

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Ls 5

51 930.7

10

52 822.2

9

+2

Ls 10

81 354.1

15

73 908.1

12

      -9

Ls 20

183 946.5

35

211 494.9

36

+15

Ls 50

58 647.2

11

54 140.5

9

 -8

Ls 100

99 691.1

19

119 858.6

20

+20

Ls 500

54 175.0

10

82 082.0

 14

+52

Kopā banknotes

529 744.6

100

594 306.3

100

+12

2. tabula. Monētas apgrozībā

 

2002. g. 1. janvārī

2003. g. 1. janvārī

Summas
relatīvās
pārmaiņas
(%)

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Ls 2

6 472.0
no tiem bimetāla
5 211.8

25
bimetāla
20

 

6 561.8
no tiem 
bimetāla 
5 433.6

23
bimetāla
19

        +1
bimetāla +4

Ls 1

  8 826.2

34

9 687.2

34

     +10

50 santīmi

 4 286.9

16

 4 722.2

17

           +10

20 santīmi

 2 170.1

8

2 413.7

9

           +11

10 santīmi

1 363.3

5

 

1 475.4

5

+8

5 santīmi

1 019.4

4

1 121.5

4

         +10

2 santīmi

827.3

3

957.1

3

 +16

1 santīms

712.4

3

791.8

3

  +11

Jubilejas monētas

580.5

2

 

595.4

2

        +3

Kopā monētas

 26 258.1

100

 28 326.1

100

+8