Publicēts: 13.03.2003. Aktualizēts: 13.01.2011.
Rīgā 2003. gada 13. martā

Ņemot vērā stabilo makroekonomisko situāciju, zemo inflāciju un pozitīvās tendences naudas tirgū, Latvijas Bankas padome 13. marta sēdē nolēma nemainīt refinansēšanas, banku noguldījumu Latvijas Bankā un lombarda kredīta procentu likmes.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:
- refinansēšanas procentu likme – 3.0% gadā;
- banku noguldījumu Latvijas Bankā procentu likmes:
- septiņām dienām – 2.0% gadā,
- četrpadsmit dienām – 2.25% gadā;
- lombarda kredīta procentu likmes:
- līdz 10 dienām – 5.0% gadā,
- 11.-20. dienā – 6.0% gadā,
- sākot no 21. dienas – 7.0% gadā