Publicēts: 26.06.2003. Aktualizēts: 13.01.2011.


Rīgā 2003. gada 26. jūnijā


Šodien desmit Eiropas Savienības kandidātvalstu centrālo banku prezidenti pirmo reizi piedalījās Eiropas Centrālās bankas (ECB) Ģenerālpadomes sanāksmē novērotāja statusā.

ECB informācija presei par šo sanāksmi atrodama Latvijas Bankas interneta lapā.