Publicēts: 21.09.2003. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2003. gada 21. septembrī

Tautas balsojums par Latvijas dalību Eiropas Savienībā (ES) ietekmēs arī Latvijas Bankas darbību. Pēc nākamā gada maija, proti, Latvijas iestāšanās ES, Latvijas Banka gatavosies Eiropas kopīgās valūtas eiro ieviešanai Latvijā. Tā sagaidāma 2008. gadā, un arī turpmāk Latvijas Banka paliks galvenā monetārās politikas īstenotāja valstī.

"Latvija ir nostiprinājusies uz stabila attīstības ceļa. Esam bijuši konsekventi, īstenojot Atmodas gados spraustos valsts stratēģiskos mērķus," komentējot referenduma rezultātu, saka Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs.

"Saskaņā ar Latvijas Bankas plānu sagaidāms, ka lielie atskaites punkti pārejā uz eiro būs 2005., 2007. un 2008. gads," atzīmē I. Rimšēvičs.

Līdztekus valdības pārziņā esošajām ES integrācijas norisēm Latvijas Bankas rīcības plāns eiro ieviešanai paredz, ka:

  • 2005. gada 1. janvārī Latvijas Banka latu piesaistīs eiro un vienlaikus pievienosies Valūtas kursa mehānismam II. VKM II ir valūtas piesaistes mehānisms un reizē arī eiro ieviešanas kandidātvalstu pārbaudes kārtība;  

  • 2007. gada sākumā Latvija noslēgs nepieciešamo divu gadu periodu dalībai Valūtas kursa mehānismā II un vasaras beigās uzzinās tās snieguma vērtējumu;
  • ja vērtējums būs pozitīvs, tad ar 2008. gada 1. janvāri Latvijā sāks ieviest eiro un tas pakāpeniski aizstās latu. Jāuzsver, ka tā nebūs naudas reforma, bet gan vienkārša naudas apmaiņa. Ikviens visus savus latus varēs apmainīt pret eiro un neko nezaudēs.

"Eiro valūtai būs objektīvas priekšrocības gan no makroekonomiskās stabilitātes, gan lielāku ekonomiskās izaugsmes iespēju viedokļa. To lieto arvien plašāks tirgus: ap 300 miljoniem eiropiešu šobrīd un 380 miljoni jau diezgan tuvā nākotnē," komentē Latvijas Bankas prezidents.

Latvijas Banka nākamā gada maijā kļūs par Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) dalībnieci. Arī pēc iestāšanās ES un eiro ieviešanas valstī Latvijas Banka turpinās īstenot un skaidrot monetāro politiku Latvijā, veiks makroekonomisko analīzi, pārraudzīs maksājumu un norēķinu sistēmu darbību, atbildēs par skaidrās naudas apgrozību un maksājumu bilances sastādīšanu.